logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn, quy chuẩn đường cao tốc (22/5/24)

Cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến hoạt động đường bộ, phân định rõ, tránh trùng lắp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và một số luật liên quan là nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Luật Đường bộ tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá 15.

Cần đẩy mạnh chỉ tiêu tăng năng suất lao động để phát triển kinh tế, xã hội (20/05/2024)

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15. Ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Một trong những vấn đề được quan tâm là chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động, vốn 3 năm liền không đạt mục tiêu Quốc hội giao. Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân năm 2024 được điều chỉnh là 4,8-5,3%, thay vì 5-6% của năm 2023. Năng suất lao động, yếu tố quyết định nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Vậy cần những giải pháp gì để đạt được mục tiêu đề ra?

Tổng hợp ý kiến cử tri phải khách quan, có trọng tâm

Việc tập hợp, tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá 15 cần phải thật sự khách quan, có trọng tâm, góp phần giải quyết những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.. Đây là những nhận định tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XV.

Hội thảo Văn hóa 2024: Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao (15/5/2024)

Hội thảo Văn hóa 2024 với chủ đề: “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Hội thảo đã cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng, giám sát thực hiện pháp luật của Quốc hội và giúp Chính phủ nhìn nhận đánh giá lại thực trạng để khơi thông nguồn lực phát triển, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá, thể thao.

Hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH (12/05/24)

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đã có nhiều chủ trương, chính sách về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Tuy nhiên việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCCC và CNCH, đặc biệt là nội dung xã hội hóa công tác PCCC còn hết sức hạn chế; chưa khuyến khích được doanh nghiệp, người dân cùng tham gia. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Luật PCCC và CNCH là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác PCCC và CNCH; đồng thời, bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ của người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi (08/05/2024)

Hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, trong đó 5,1 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tuy vậy, vẫn còn không ít người ở độ tuổi từ 60 đến 79 tuổi rơi vào cảnh hai không: không lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội. Để giúp người cao tuổi có điểm tựa an sinh vững chắc hơn, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến vấn đề hưu trí và trợ cấp hưu trí xã hội, nhằm phù hợp với thực tiễn tốc độ già hóa dân số tăng nhanh; cũng như thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm “không bỏ ai lại phía sau”.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản (6/5/2024)

Vừa qua, Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” đã họp phiên thứ 2. Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân (chủ quan, khách quan); chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn: phân định rõ các loại quy hoạch để tránh chồng chéo (03/05/2024)

Đô thị hóa là quá trình tất yếu, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Việc kết hợp hài hòa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa đô thị và khu vực nông thôn trong tiến trình đô thị hóa là hết sức cần thiết. Do đó, công tác quy hoạch đô thị và nông thôn cần có tư duy đổi mới và cần được quy định thống nhất trong cùng một Luật để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, dễ triển khai áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên thiết kế các quy định cụ thể như thế nào để đạt được mục tiêu đề ra là nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm khi cho ý kiến đối với dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn.

Để Luật đất đai 2024 sớm đi vào cuộc sống (01/05/2024)

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024, theo đó, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 202 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Luật có hiệu lực sớm hơn 5 tháng có ý nghĩa như thế nào? Mang lại lợi ích gì? Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần nỗ lực, chủ động ra sao để Luật sớm đi vào cuộc sống?

Thống nhất, đồng bộ giữa tài liệu lưu trữ và di sản tư liệu (29/4/2024)

Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi sẽ được cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp Quốc hội thứ 7 tới đây. Gồm 9 chương, 102 điều, tăng 2 chương, 29 điều so với Luật hiện hành. Một trong những điểm mới của dự thảo Luật di sản (sửa đổi) lần này là bổ sung khái niệm “di sản tư liệu”. Đây là 1 khái niệm tương đối mới cả ở Việt Nam và trên thế giới, vì vậy việc xác định nội hàm khái niệm này trong luật còn khó khăn, dễ chồng lấn. Đây cũng là vấn đề nhận được nhiều ý kiến góp ý do chưa có sự thống nhất với Luật lưu trữ (sửa đổi) trong xác định di sản tư liệu.

Rà soát, đánh giá cụ thể về an toàn giao thông đường bộ (26/4/24)

Việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu vận tải, đi lại của Nhân dân; công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là đánh giá mức độ an toàn giao thông đối với hệ thống giao thông đường bộ còn là khâu yếu; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra phức tạp vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây là một trong nhiều tồn tại được nêu trong Báo cáo kết quả bước đầu giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”, tại phiên họp 32 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội vừa qua.

Dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên: Vừa nhân văn, vừa đảm bảo giáo dục hiệu quả (24/04/2024)

Thời gian gần đây, tội phạm chưa thành niên tăng về số lượng, mức độ, thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, hành vi ngày càng manh động. Tuy vậy, người chưa thành niên thường chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần nên chưa thể tự bảo vệ mình một cách tốt nhất khi tham gia vào các quan hệ xã hội, đặc biệt là trong hoạt động tư pháp. Hầu hết người chưa thành niên khi tham gia vào quy trình tố tụng tư pháp hình sự phức tạp đều cảm thấy lo sợ, dễ bị tổn thương, bị tác động tiêu cực. Do đó, xây dựng hệ thống tư pháp đối với người chưa thành niên như thế nào đảm bảo nhân văn, giáo dục hiệu quả là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đang được soạn thảo.

Cảnh báo lừa đào tài chính không gian mạng (22/04/24)

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, tình trạng gia tăng các loại tội phạm với các phương thức thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả khó lường. Đáng nói, thời gian qua, tình trạng tội phạm lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng trở nên phổ biến, vẫn tiếp tục có thêm nhiều nạn nhân của tội phạm này, trong khi đó hành lang kỹ thuật cũng như hành lang pháp lý còn hạn chế.

Tăng cường tiếp cận thuốc mới cho người bệnh từ dự thảo Luật Dược sửa đổi, bổ sung (22/4/2024)

Thực tiễn triển khai cho thấy một số quy định của Luật Dược đã không còn phù hợp yêu cầu quản lý, gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược, ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc, nhất là trong điều kiện cấp bách như phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược để phù hợp với chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn là rất cần thiết.

Báo cáo dân nguyện của Quốc hội: tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (17/04/2024)

Tình hình khiếu nại, tố cáo tăng so với tháng trước, tuy nhiên số vụ việc phức tạp cũng như khiếu kiện đông người giảm là một số kết quả trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 và báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Bộ công an được trình bày trong phiên họp thứ 32 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan tiếp tục quan tâm việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phân cấp, phân quyền và cơ chế đặc thù để Thủ đô Hà Nội bứt phá (12/04/2024)

Xây dựng, phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của của nước, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, công nghệ, hội nhập quốc tế, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước, ngang tầm với thủ đô các nước trong khu vực là mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội cần được trao quyền chủ động hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong quản lý, quản trị để phát huy được tiềm năng, phát triển tương xứng với vị thế, vai trò. Tuy nhiên phân cấp, phân quyền ở mức độ nào, có tính đặc thù, đặc biệt đến đâu, quy định cụ thể như thế nào để tạo thuận lợi cho Hà Nội bứt phá vẫn là nội dung cần tiếp tục thảo luận trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi.

Quản lý nhà nước về công chứng (10/4/2024)

Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 tới, Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động công chứng; khắc phục hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chứng.

Có nên bổ sung quy định đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông? (08/04/2024)

So với dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông tại kỳ họp thứ 6, dự thảo luật mới nhất được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 31 và tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã bổ sung nhiều điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là quy định luật hóa đấu giá biển số xe ôtô, mở rộng đấu giá với cả biển số xe tải, xe khách và xe mô tô. Nội dung này được nhiều đại biểu quan tâm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Cần chế tài đủ mạnh để xử lý tình trạng trốn, chậm đóng bảo hiểm xã hội (5/4/24)

Tình trạng người sử dụng lao động vi phạm, trốn đóng BHXH đã ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích của người lao động, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Do đó, quy định về xử lý việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, cần có các biện pháp, chế tài đủ mạnh để phòng chống, xử lý tình trạng trốn, chậm đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 vừa qua.

Nhìn lại một năm hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội: Luồng gió mới đối với hoạt động của cơ quan dân cử (03/4/2024)

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đại biểu đánh giá, đây là luồng gió mới thể hiện sự quan tâm của Quốc hội với hoạt động của các đoàn đại biểu.

Cần quy chuẩn và tiêu chuẩn cụ thể đối với đường cao tốc (ngày 01/04/2024)

Dự thảo Luật Đường bộ mới nhất có 86 điều, chỉnh sửa rất nhiều so với dự thảo trình Quốc hội lần thứ sáu. Mới đây, khi thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Đường bộ, vấn đề được các đại biểu tập trung cho ý kiến là “Đường bộ cần quy chuẩn và tiêu chuẩn cụ thể và ứng dụng khoa học công nghệ đối với đường cao tốc.

Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân vì cử tri (27/03/2024)

Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân các cấp trên toàn quốc đã chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, phát huy vai trò, thẩm quyền của mình trong việc quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương, đổi mới phương thức hoạt động tiếp xúc cử tri để lắng nghe kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn. Những cách làm hay, kinh nghiệm quý của Hội đồng nhân dân các địa phương đã được chia sẻ trong Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Công tác thẩm định giá còn nhiều bất cập (25/3/2024)

Cố ý thông đồng, câu kết nhằm "dìm giá", "nâng khống" giá tài sản. Đó là thực trạng được nhiều đại biểu chỉ ra trong hoạt động thẩm định giá gần đây. Tuy nhiên, sau khi cơ quan quan lý đình chỉ và thu hồi giấy phép của nhiều doanh nghiệp sai phạm này lại dẫn đến hiện tượng một số doanh nghiệp "ngại" định giá do sợ sai, sợ trách nhiệm. Đây là một nội dung được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Tài chính tại phiên họp thứ 31 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội vừa qua.

Công khai thông tin về đất đai (22/03/2024)

Công khai thông tin về đất đai để người dân dễ dàng tiếp cận là một trong những cách thức quan trọng thể hiện tính minh bạch trong quản lý, giúp người dân hiểu, giám sát và có quyết định tốt hơn trong quá trình sử dụng đất đai, từ đó giảm khiếu kiện. Luật đất đai sửa đổi năm 2024 bổ sung thêm những quy định liên quan đến nội dung này. Nhiều ý kiến đề nghị văn bản hướng dẫn luật cần cụ thể thêm quy trình để việc thực thi không hình thức

Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm (20/3/2024)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 31 của UBTVQH vừa qua, trong số các vấn đề được đại biểu quốc hội quan tâm đưa ra chất vấn về lĩnh vực tài chính có nội dung liên quan đến: Công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - đây cũng là nội dung nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân.

Sửa đổi Luật công chứng: bảo vệ tốt hơn quyền lợi của khách hàng (15/03)

Trong đời sống kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động giao dịch mỗi ngày tại các phòng công chứng càng sôi động hơn. Tuy vậy, tình trạng công chứng khống, công chứng treo, hoặc trà trộn các giấy tờ, văn bằng giả để công chứng cũng đã diễn ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của một trong các chủ thể tham gia giao dịch. Việc sửa đổi Luật công chứng cần thiết kế những quy định như thế nào nhằm hạn chế tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công chứng. Nội dung này được các đại biểu quan tâm thảo luận tại phiên họp thường trực mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) do Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức mới đây.

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội (13/3/2024)

Tháng 9/2023, lần đầu tiên Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được tổ chức. Đây là hoạt động chưa có tiền lệ, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội. Sau thành công của Hội nghị này, tuần qua, Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây tiếp tục là điểm nhấn đổi mới quan trọng của Quốc hội để nâng cao hiệu lực thực thi các Luật, Nghị quyết.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội (11/03/2024)

Dân nguyện là cầu nối trực tiếp giữa nhân dân với Quốc hội. Hoạt động dân nguyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Quốc hội, góp phần vào việc phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, từ đó, phục vụ cho việc hoạch định chính sách, pháp luật tốt hơn. Đây cũng chính là cơ chế để Quốc hội thông qua đó làm tốt chức năng giám sát, bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Với ý nghĩa đó, đổi mới, nâng cao chất lượng dân nguyện là một yêu cầu đặt ra.

Nên hay không nên quy định nồng độ cồn bằng 0 (06/3/2024)

Từ đầu năm 2020, sau khi Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối là "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Mới đây, cuộc tranh luận về nồng độ cồn một lần nữa được dấy lên khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Điều 8 dự thảo Luật này quy định 28 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông, trong đó "cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Luật đất đai 2024 giúp hạn chế tình trạng "găm" đất, đầu cơ đất đai (04/03/2024)

Tình trạng gom đất, đầu cơ, tạo giá sốt ảo khiến cho thị trường bất động sản trở nên biến động, thậm chí nhiễu loạn. Trong khi đó, quyền lợi hợp pháp của người dân và Nhà nước không được bảo đảm mà nằm trong tay một nhóm lợi ích. Những bất cập từ thực tế này đã được giải quyết trong luật đất đai năm 2024.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: