logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Vận động bầu cử trực tuyến, an toàn, hiệu quả và đảm bảo tương tác 2 chiều giữa cử tri với ứng cử viên

Trong những ngày này, các ứng cử Đại biểu QH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện việc vận động bầu cử. Tại những cuộc tiếp xúc cử tri này, những người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Vận động bầu cử chính là cuộc sát hạch để cử tri có thêm thông tin đánh giá, sàng lọc, lấy đó làm cơ sở để lựa chọn ra những Đại biểu xứng đáng đại diện cho mình vào Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên có một điều đáng quan tâm là việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử hiện nay lại đang diễn ra vào thời điểm dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến rất phức tạp. Vậy làm thế nào để các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử vừa đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng, hiệu quả, vừa đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh

Ứng cử viên nữ đại biểu Quốc hội khóa XV toàn quốc có 393 người đạt 45,3% (tăng 6,3% so với khóa XIV)

Thời gian này, công tác chuẩn bị bầu cử đang được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện một cách tích cực. Việc đảm bảo tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu đại biểu mà sẽ đảm bảo cho việc tham gia quyết định các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, các vấn đề xã hội... Vì vậy, lựa chọn những ứng cử viên nữ có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Trách nhiệm của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri (07/05/2021)

Những ngày này, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đang thực hiện việc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử, trình bày chương trình hành động. Trong các bước của quy trình bầu cử theo luật định, vận động bầu cử là hình thức thể hiện rõ nhất sự gắn kết của ứng cử viên với cử tri trong một phạm vi rộng, không đơn thuần chỉ bó hẹp là cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú. Nó là cơ hội để người ứng cử và cử tri gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của nhau. Trước khi làm đại biểu của dân, người ứng cử phải được chính cử tri thẩm định về năng lực, tác phong, bản lĩnh khi xử lý các tình huống. Vì thế, vận động bầu cử không chỉ là một bước trong quá trình bầu cử mà kết nối trách nhiệm của người ứng cử và của cả cử tri trong suốt quá trình bầu cử và cả quá trình sau này nếu người ứng cử đó trúng cử.

Chương trình hành động - bản cam kết của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (05/05/2021)

Chương trình hành động có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình vận động bầu cử và cũng là định hướng hoạt động trong suốt thời gian làm đại biểu sau này - đó là một cam kết chính trị. Ứng cử viên có thể vận dụng sáng tạo để có một bản chương trình hành động độc đáo, đáng nhớ, mạnh mẽ, ấn tượng, sát thực tiễn. Bên cạnh nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thông tin, cần chú ý lựa chọn vấn đề đưa vào chương trình hành động cho phù hợp có tính khả thi.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác xây dựng luật để kéo dài tuổi thọ của các đạo luật (4/5/2021)

Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật vẫn luôn là vấn đề được chú ý xem xét khi thực thi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bởi không khó để chỉ ra những văn bản luật thiếu tính khả thi, những quy định xa rời cuộc sống. Thế nhưng, quy trình xây dựng luật có nhiều công đoạn, thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan và là hoạt động khó, phức tạp. Cần đổi mới quy trình hay cần siết chặt hơn kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác xây dựng luật?

Tuyên truyền về bầu cử: Không sa vào lối mòn, hình thức, phong trào (4/5/2021)

Tuyên truyền về bầu cử là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cử tri ý thức về quyền, trách nhiệm của mình, có thông tin đầy đủ để lựa chọn những người đại diện cho mình một cách xứng đáng nhất. Vậy nhưng tuyên truyền như thế nào để không sa vào lối mòn, hình thức, phong trào, để nâng cao hiểu biết và tạo sức thu hút đối với cử tri và nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại này?

Vận động bầu cử, làm sao để có sự tín nhiệm của cử tri (28/04/2021)

Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Các Tổ Bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất là vào ngày 3/5 (20 ngày trước bầu cử). Từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 được công bố, các ứng cử viên có khoảng 3 tuần để tiến hành vận động bầu cử theo quy định của Luật, để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Và thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Sẽ có rất nhiều lời hứa được đưa ra thông qua các cuộc vận động bầu cử. Mỗi lời hứa vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực, trách nhiệm hành động của mỗi ứng cử viên.

Trọng trách của đại biểu Quốc hội khóa 15 (phát sóng ngày 26/4/2021)

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 vào ngày 23/5/2021 đang tich cực được triển khai... Thực tiễn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ các khóa trước cho thấy, nếu chuẩn bị tốt, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, chặt chẽ thì sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội. Ngược lại, nếu chuẩn bị không kỹ sẽ không giới thiệu được người xứng đáng để bầu vào Quốc hội, từ đó, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng hoạt động của Quốc hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trước thềm bầu cử, cử tri và các đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng bày tỏ những mong muốn về chất lượng của đại biểu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này:

Hiệp thương 3: Bước sàng lọc những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp (23/4/2021)

Cho đến nay, trải qua một quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, không phân biệt, danh sách và số lượng chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang dần hình thành. Đây chính là những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn trong ngày bầu cử 23/5 tới.

Tăng tỷ lệ, chất lượng đại biểu là người dân tộc thiểu số (21/04/2021)

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định rõ: bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Đây là tỷ lệ ấn định nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong công tác bầu cử, ứng cử. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số ĐBQH là người dân tộc thiểu số chỉ đạt 17,3%, tương ứng là 86 người, so với dự kiến ban đầu thiếu 4 người. Tính đến thời điểm này, Mặt trận tổ Quốc các tỉnh thành phố trên cả nước đã thực hiện xong việc hiệp thương lần 3 để xác định cơ cấu, thành phần người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có nhiêù địa phương, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ cao hơn nhiều so với tỷ lệ 18% theo quy định về bầu cử, để đồng bào các dân tộc thiểu số góp tiếng nói có trọng lượng hơn tại cơ quan dân cử.

Tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. (19/4/2021)

Số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, với hình thức đa dạng. Vì vậy, việc có cách tiếp cận mới về biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết. Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống ma túy. Đáng chú ý, Luật quy định cụ thể việc tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đảm bảo tỷ lệ đại biểu trẻ chất lượng trong Quốc hội (14/4/2021)

Năng động, dám nghĩ, dám làm, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Quốc hội. Trải qua 14 nhiệm kỳ của Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình khoảng 15%, trong đó có khóa 1 rất cao 70,7%. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, để số lượng và chất lượng đại biểu trẻ được nâng cao, cần có chính sách, cơ chế đặc thù nào để thu hút, trọng dụng nhiều hơn nữa những người trẻ có đủ đức và tài tham gia vào cơ quan dân cử?

Kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14: Chuyển giao nhiệm kỳ và trách nhiệm tiếp nối với cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc sau 12 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Đây là kỳ họp quan trọng bầu chọn những nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước. Đây cũng là kỳ họp để Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội, từng thành viên Chính phủ cũng như các cơ quan tư pháp nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm hoạt động để thấy những việc đã làm được, những việc cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Kỳ họp của sự chuyển giao nhiệm kỳ, chuyển giao trách nhiệm và trách nhiệm tiếp nối với cử tri và nhân dân cả nước:

Tăng tỷ lệ và chất lượng đại biểu chuyên trách

Chất lượng của đại biểu chuyên trách quyết định quan trọng đến chất lượng hoạt động Quốc hội. Theo dự kiến cơ cấu Quốc hội khóa XV, tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ tăng từ ít nhất 35% lên 40% (trong tổng số 500 đại biểu); đồng thời giảm đại diện ở các khối khác như hành pháp, lực lượng vũ trang... Do vậy, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách cần đi liền với triển khai tốt những giải pháp nâng cao chất lượng của khối đại biểu này.. Đây là vấn đề cần được nghiêm túc xem xét nhất là khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần:

Nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để hiện thực hóa quyền năng ấy, Hội đồng nhân dân ở các cấp phải đảm đương chức năng, nhiệm vụ rất rộng với trọng trách nặng nề đặc biệt là ở các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân rất cần quan tâm, nâng cao chất lượng các đại biểu chuyên trách, nhất là khi cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần:

Kỳ vọng một nhiệm kỳ lãnh đạo Quốc hội tiếp tục đổi mới

“Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi”. Đó là phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tiếp đó, hôm qua Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Kỳ vọng một nhiệm kỳ lãnh đạo Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân là mong muốn của đại biểu và cử tri cả nước.

Nâng cao quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng (31/03/2021)

Để đảm bảo thực hiện tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, dân chủ, đúng quy định định pháp luật về bầu cử, sau Hội nghị hiệp thương lần hai, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cú trú đối với các ứng viên ĐBQH khóa 15 và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một việc làm rất quan trọng để lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu.

Dân chủ, minh bạch việc lấy kiến cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (31/3/2021)

Để đảm bảo thực hiện tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, dân chủ, đúng quy định định pháp luật về bầu cử, sau Hội nghị hiệp thương lần hai, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cú trú đối với các ứng viên ĐBQH khóa 15 và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một việc làm rất quan trọng để lựa chọn được những Đại biểu đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu.

Quốc hội khóa XIV: Những thành tựu và dấu ấn nổi bật (26/3/2021)

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV- Một nhiệm kỳ biết kế thừa các thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước, biết tận dụng thành tựu của Đảng, sự đoàn kết của toàn quân, toàn dân làm lợi thế tạo nên hiệu lực hiệu quả của các hoạt động. Một nhiệm kỳ Quốc hội đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chức năng, lấy mục tiêu là bảo đảm lợi ích quốc gia, bảo đảm nguyên tắc tối cao về xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Một nhiệm kỳ Quốc hội là niềm tự hào của các đại biểu Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội và của chính những cử tri đã bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội mà mình tín nhiệm.

Kỳ vọng vào kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14

Ngày 24/3 tới đây, Kỳ họp 11, kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 14 khai mạc. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước

Nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (19/3/2021)

Hiệu quả từ hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là yếu tố quan trọng giúp cử tri đặt niềm tin mạnh mẽ hơn vào vai trò của người đại biểu dân cử. Qua đó cũng giúp cho hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước tốt hơn lên, thể hiện rõ ràng, cụ thể, kịp thời trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân. Tại phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11.

Tự ứng cử, yếu tố đảm bảo dân chủ cho cuộc bầu cử (17/03/2021)

Cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là dịp để những người đủ đức, đủ tài, đủ trí tuệ ứng cử và tự ứng cử vị trí người đại biểu dân cử. Cho đến thời điểm này, đã kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử theo đúng quy định. Như vậy, công việc còn lại là các ứng cử viên thể hiện năng lực, chương trình hành động của mình trước cử tri.

Xây dựng Chính phủ điện tử từ quản lý số hóa toàn diện hộ khẩu (16/3/2021)

Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Những quy định mới của Luật nhằm thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư. Đáng chú ý, Luật cư trú 2020 bỏ nhiều nhóm thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, thay thế việc quản lý cư trú gồm thường trú, tạm trú từ sổ giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân và bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, chuẩn bị tốt các điều kiện để luật đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử từ quản lý số hóa toàn diện hộ khẩu.

Luật Điện ảnh sẽ được sửa đổi như thế nào? (12/03/2021)

Với nhiều quy định không còn phù hợp trong bối cảnh mới, Luật Điện ảnh hiện hành đang trở thành rào cản phát triển của điện ảnh trong nước. Yêu cầu sửa đổi các quy định về hoạt động điện ảnh, đặc biệt là tạo cơ chế thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh hơn giữa doanh nghiệp điện ảnh Việt với các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường trong nước là yêu cầu bức thiết hiện nay. Trước yêu cầu này, vừa qua Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức khảo sát về việc triển khai Luật Điện ảnh tại nhiều cơ quan ban ngành và nhiều địa phương trên cả nước. Vậy kết quả của lần khảo sát này như thế nào? Luật Điện ảnh tới đây sẽ được sửa đổi cụ thể ra sao? Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.

Nâng cao chất lượng công tác bầu cử nhìn từ mong muốn của cử tri và trăn trở của đại biểu Quốc hội (10/3/2021)

“Được dân tin” đó là thành quả, là sự ghi nhận thiết thực nhất mà mỗi đại biểu dân cử mong muốn có được trong hoạt động của mình. Đó cũng là động lực, là sự thôi thúc để đại biểu dân cử vượt qua những khó khăn, thách thức làm tròn trọng trách được nhân dân tin cậy giao phó. Nhưng để dân tin, không cách nào khác, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải thuyết phục được cử tri bằng chính những việc làm, hoạt động cụ thể và cần thêm những cơ chế để đại biểu làm tròn vai của mình. Những cơ chế đó cần được lưu tâm ngay từ khâu bầu cử bởi chất lượng đại biểu Quốc hội phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng lựa chọn, bầu cử. Trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, phóng viên Vân Hồng có cuộc trò chuyện với đại biểu K’Sor H’Bơ Khắp để giúp quý vị hiểu hơn về hoạt động, về những tâm tư, trăn trở của đại biểu dân cử cũng như những mong muốn của cử tri vào chất lượng đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới

Dấu ấn của nữ đại biểu Quốc hội (08/3/2021)

Nâng cao quyền của phụ nữ trong đời sống chính trị - xã hội là một cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nhân dân và thế giới. Trong chủ trương, đường lối và chính sách, pháp luật, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển phụ nữ như là một giải pháp phát triển xã hội bền vững, là tương lai tốt đẹp của đất nước. Đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội qua các khóa Quốc hội là một trong những ví dụ cho thấy phụ nữ đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong hoạt động chính trị.

Hiệp thương, cuộc sát hạch bước đầu nhằm gạn đục khơi trong (05/3/2021)

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công, lựa chọn được những đại biểu dân cử xứng đáng thì công tác nhân sự nói chung và quy trình hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi đây là khâu nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Các đại biểu Quốc hội đề nghị, việc giới thiệu các ứng cử viên phải bảo đảm khách quan, dân chủ, chất lượng và thể hiện được cơ cấu, thành phần, số lượng đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động lập pháp trong thời kỳ mới

Lập pháp là chức năng quan trọng hàng đầu của Quốc hội, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã dành nhiều thời gian tập trung cho công tác lập pháp, thể chế hóa kịp thời Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, xã hội, cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức, chính quyền địa phương. Quốc hội thể hiện trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng các văn bản luật, thể hiện sự kiên quyết với những văn bản không đảm bảo yêu cầu. Mặc dù vậy, công tác lập pháp vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập. Đổi mới và tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Giới thiệu ứng cử viên đủ đức, đủ tải ứng cử ĐBQH khóa 15

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 20221 -2026 vào ngày 23/5/2021 đang tích cực được triển khai... Thực tiễn bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐBHĐND các cấp từ các khóa trước cho thấy, nếu chuẩn bị tốt, thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thủ tục thì sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội. Ngược lại, nếu chuẩn bị không kỹ sẽ không giới thiệu được người xứng đáng để bầu vào Quốc hội, có thể ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng hoạt động của Quốc hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Luật phòng chống tác hại của rượu bia hơn một năm có hiệu lực

Hơn một năm qua, khẩu hiệu "Đã uống rượu bia, không lái xe" đi dần vào nhận thức của người dân. Trên mỗi bàn nhậu, cuộc vui, mọi người nhắc nhau nhiều hơn về ý thức không uống rượu bia khi đã cầm lái. Có thể thấy hơn 1 năm, từ khi thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, những vi phạm lái xe sau khi uống rượu bia đã giảm khá nhiều.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
17h00-17h50 Nhịp sống
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h55-23h00 Quảng bá VOV1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: