logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Thu thuế thương mại điện tử - khó khăn, thách thức và những tín hiệu tích cực từ thực tiễn (0702/2023)

- Nhiều bất cập của Luật Thuế Thu nhập cá nhân.
- Thu thuế thương mại điện tử - khó khăn, thách thức và những tín hiệu tích cực từ thực tiễn.
- Tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung: “Doanh nghiệp ở Bình Dương muốn được gỡ khó để đầu tư”

Thị trường tài chính tiền tệ 2023- Không thể chủ quan với lạm phát (06/02/2023)

Thị trường tài chính tiền tệ 2023- Không thể chủ quan với lạm phát.
- Hải Phòng: Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh từ những ngày đầu năm.

Chính sách tài khóa tích cực hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế năm 2023 (03/02/2023)

Chính sách tài khóa tích cực hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế năm 2023.
- Các địa phương đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Giải pháp nào để nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030? (02/02/2023)

Ngày 17/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết là định hướng, là kim chỉ nam để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng trong việc định hướng những tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
- Một trong những quan điểm của Nghị quyết là: kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang chế tạo, chế biến, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, chú trọng đẩy mạnh dịch vụ hóa các ngành công nghiệp. Coi trọng phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt, chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chương trình Dòng chảy kinh tế sẽ dành toàn bộ thời lượng để phân tích, làm rõ một số vấn đề về phát triển công nghiệp cũng như những ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", với những nội dung:
- Giải pháp nào để nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030?;
- Sản xuất công nghiệp 2023: Chủ động nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trước các rủi ro.

Nâng cao năng lực nhà thầu – đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông trọng điểm (01/02/2023)

- Nâng cao năng lực nhà thầu – đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông trọng điểm.
- Khuyến nghị từ chuyên gia về các giải pháp để doanh nghiệp bất động sản vượt khó
-Tiêu điểm kinh tế địa phương: Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng tập trung sản xuất ngay đầu Xuân mới.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo - tăng năng lực cạnh tranh quốc gia (31/01/2023)

Nhiều năm qua, trong Nghị quyết của Trung ương và trên thực tế, Đảng, Nhà nước luôn xác định doanh nghiệp là “tế bào” của nền kinh tế. Nếu như tế bào khỏe mạnh, phát triển thì cơ thể của toàn nền kinh tế khỏe mạnh. Nếu doanh nghiệp bứt phá thì nền kinh tế bứt phá. Khi tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt thì tài nguyên “đổi mới sáng tạo” phải là động lực để phát triển. Đổi mới sáng tạo đã trở thành chìa khóa thành công, quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia. Đổi mới sáng tạo là cuộc chơi mà mỗi quốc gia đều mặc định có mình trong đó, mà Việt Nam không phải ngoại lệ. Một mùa xuân mới đã đến - Xuân của đổi mới sáng tạo mạnh mẽ gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Chính phủ cũng xác định rõ mục tiêu của đổi mới sáng tạo phải góp phần thực hiện đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra. Khách mời sẽ cùng bàn luận vấn đề này là Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty TNHH SQV International(Singapo), ông cũng là tác giả của Cuốn sách Khởi đầu của kỷ nguyên số hoá.

Động lực cho phát triển 2023 (30/01/2023)

2022 là một năm thành công với kinh tế Việt Nam khi GDP đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, trong bối cảnh kinh tế quốc tế biến động khôn lường. Trong đó, các hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả ấn tượng; thu hút FDI không chỉ ở những con số, mà đáng khích lệ hơn khi đó là dự cảm, dự định của các nhà đâu tư quốc tế - họ tin tưởng vào thị trường Việt Nam, mong muốn được hợp tác với các doanh nhân-doanh nghiệp Việt Nam. Đó không chỉ là kết quả về mặt kinh tế, mà những nỗ lực trong hoạt động kinh tế đang bồi đắp – gia tăng sức hút thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng thẳng thắn nhìn lại, vẫn còn những bất cập, rào cản, nếu có thể tháo gỡ hoặc đánh giá đúng và có những biện pháp quản trị rủi ro, giảm thiểu thiệt hại, kinh tế nói riêng, sự phát triển của đất nước nói chung sẽ mạnh mẽ, bền vững hơn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, xin mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thu Trang với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, tại Pháp – góp một góc nhìn về động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam và những điểm nghẽn cần tháo gỡ, để khát vọng Việt Nam thịnh vượng trở nên gần gũi hơn.

Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững (27/01/2023)

- Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững.
- Thông tin về hoạt động Kho bạc Nhà nước.

Dòng chảy kinh tế 30 Tết Quý Mão với chủ đề “Xuân Việt- Sáng tạo Việt” (21/01/2023)

Một năm đi qua với nỗ lực của các cấp, các ngành trong phục hồi và phát triển kinh tế hậu COVID 19. Không thể phủ nhận, dịch bệnh, cũng như những biến động bất lợi của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất- kinh doanh, xuất khẩu của Việt nam, cũng như đời sống của nhân dân. Nhưng nền kinh tế của nước ta vẫn đạt một số kết quả khả quan, tiếp thêm niềm tin và hy vọng về một Việt nam phục hồi và phát triển. Năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 730 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 27,72 tỷ USD, thu ngân sách vượt dự toán 26,4%....là những minh chứng thể hiện sức bật nội sinh và những biện pháp sớm khôi phục nền kinh tế, mở cửa trở lại đúng thời điểm của Việt nam. Vượt mọi khó khăn, hàng loạt các quyết sách quan trọng được ban hành, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực cũng được triển khai thông suốt, đồng bộ, đồng lòng từ Đảng- Quốc hội- Chính phủ đến toàn hệ thống chính trị tạo tiền đề phát triển cho đất nước. Năm 2023, “Phát triển- Hội nhập- Đổi mới sáng tạo” không ngừng là khát vọng và niềm tin đưa Việt nam đạt nhiều thành công trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, vượt qua thách thức bằng bản lĩnh và trí tuệ Việt nam. Trong Chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề “Xuân Việt- Sáng tạo Việt”, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sự nỗ lực của các cấp, các ngành, những cách làm hay của cộng đồng doanh nghiệp để vượt qua thử thách, đọng lại khát vọng về một đất nước Việt nam phát triển phồn vinh trong tương lai.

Những trọng tâm trong chính sách tài khóa để triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 (20/01/2023)

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh những trọng tâm trong chính sách tài khóa để triển khai tốt Nghị quyết 01/CP về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023.
- Đảm bảo an toàn hệ thống, không để gián đoạn cung cấp điện trong dịp tết Nguyên đán.

Giải pháp đảm bảo vận tải hàng không thuận tiện, an toàn dịp Tết (19/01/2023)

- Xử lý các “điểm nghẽn”, phát triển hạ tầng giao thông 2023
- Giải pháp đảm bảo vận tải hàng không thuận tiện, an toàn dịp Tết
- Tiêu điểm kinh tế địa phương: Đồng Nai nỗ lực vực dậy thu hút FDI.

Những điều cần lưu ý trong thị trường online dịp cận Tết (17/01/2023)

- Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Quý Mão.
-Những điều cần lưu ý trong thị trường online dịp cận Tết.
- Tiêu điểm kinh tế địa phương: Khánh Hòa với các phương án sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc

Hà Nội: Sôi động thị trường đào Nhật Tân, quất Tứ Liên những ngày giáp Tết (16/01/2023)

Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người lao động ngành dệt may.
- Doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất hàng hoá dịp Tết Nguyên đán.
- Sôi động thị trường đào Nhật Tân, quất Tứ Liên những ngày giáp Tết.

Cải cách thể chế kinh tế để nâng cao năng lực nội tại, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam (13/01/2023)

Cải cách thể chế kinh tế để nâng cao năng lực nội tại, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế Việt Nam.
- Thị trường chứng khoán Việt Nam 2023: Khi niềm tin phục hồi!

Hỗ trợ doanh nghiệp “vượt khó” – thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng (12/01/2023)

- Hỗ trợ doanh nghiệp “vượt khó” – thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng
- Minh bạch thị trường trái phiếu - tạo đà phát triển thị trường BĐS
- Mục tiêu điểm kinh tế địa phương: “Tây Nguyên: Mở đường lớn tới tương lai kinh tế xanh”.

Giải pháp nào để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển bền vững? (11/1/2023)

- Thị trường bất động sản đang đối mặt với hàng loạt khó khăn
- Giải pháp nào để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển bền vững?
- Doanh nghiệp tại Đồng Nai xoay xở thưởng Tết để giữ chân người lao động.

Bắt kịp xu hướng tiêu dùng: Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết (10/01/2023)

Mùa mua sắm Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay có phần đặc biệt hơn, khi kinh tế đã phục hồi sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường hàng hóa được dự báo sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hàng Việt ngày càng được lựa chọn nhiều bởi giá thành hợp lý, phong phú về chủng loại, chất lượng, mẫu mã được nâng lên... Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp đã triển khai giải pháp mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước như tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu... Kinh nghiệm qua các năm cho thấy, bên cạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, việc chuẩn bị từ sớm các mặt hàng thiết yếu, với lượng hàng dồi dào đã tạo hiệu ích tích cực, giúp thị trường luôn được bình ổn.

Cần thay đổi cách thức hỗ trợ doanh nghiệp- Từ thực tế gói hỗ trợ lãi suất 2% triển khai rất chậm (09/01/2023)

Cần thay đổi cách thức hỗ trợ doanh nghiệp- Từ thực tế gói hỗ trợ lãi suất 2% triển khai rất chậm.
- Thách thức xuất khẩu 2023: Đâu là giải pháp?

Chính sách hỗ trợ tài khóa 2023 - “Chủ công” trong chương trình kích thích, phục hồi kinh tế (06/01/2023)

Chính sách hỗ trợ tài khóa 2023 - “Chủ công” trong chương trình kích thích, phục hồi kinh tế.
- Ngành Kế hoạch - Đầu tư phấn đấu thực hiện tốt 12 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023.

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông: “Tăng tốc” ngay từ đầu năm mới (05/01/2023)

- Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông: “Tăng tốc” ngay từ đầu năm mới
Phỏng vấn ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội về các yếu tố tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 2023.
- Tăng cường tham vấn doanh nghiệp trong thực thi cải cách môi trường kinh doanh.

Doanh nghiệp xây dựng và kế hoạch “vượt khó” năm 2023 (4/1/2023)

- Doanh nghiệp xây dựng và kế hoạch “vượt khó” năm 2023
- Du lịch Việt: Đa dạng hóa để không lệ thuộc vào một vài thị trường
- Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh liên kết chế biến sâu, nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường.

Khởi nghiệp sáng tạo - Kỳ vọng sức bật mới trong năm 2023 (03/01/2023)

- Triển vọng, thách thức kinh tế Việt Nam 2023 trên nền tảng tăng trưởng vượt trội của năm 2022.
-Khởi nghiệp sáng tạo - Kỳ vọng sức bật mới trong năm 2023.

Đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường FTA - những điều cần lưu ý trong năm 2023 (02/01/2023)

Sau thời gian thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đặc biệt FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)… đã phát huy hiệu quả tích cực cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu và bước đầu tạo được vị thế trên thị trường. Năm mới 2023, xuất khẩu tiếp tục được kỳ vọng là điểm sáng của nền kinh tế, đảm bảo việc làm cho người lao động và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng, ổn định - Sẵn sàng tâm thế đón 2023 (01/01/2023)

Trong dòng chảy của thời gian, thế giới đã trải qua một năm 2022 với rất nhiều diễn biến hết sức bất thường, biến động nhanh và khó đoán định. Nhiều quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid-19; Việc gián đoạn chuỗi cung ứng, giá cước vận tải và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho sản xuất tăng vọt; Lạm phát cao ở nhiều nơi khiến người dân thắt chặt chi tiêu, tăng trưởng sản xuất - tiêu dùng chậm lại. Đặc biệt, cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina leo thang, kéo dài dẫn đến thị trường năng lượng khủng hoảng. Nền kinh tế toàn cầu suy giảm, khả năng phục hồi chậm... Tất cả đều tác động không thuận tới nền kinh tế Việt Nam.
Nhờ vào chủ trương, chính sách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt và linh hoạt, từ “ý Đảng” đến “lòng dân”, Việt Nam đã thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccin Covid-19, là cơ sở để hiện thực “mục tiêu kép”: vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế đất nước; Cũng là cơ sở để vượt qua các thách thức từ bên ngoài tác động không thuận tới kinh tế, để có được những kết quả hết sức ấn tượng cho kinh tế Việt Nam trong năm 2022, tạo nền tảng tốt cho năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động nhiều chiều từ bên ngoài và cả nội tại - bên trong của nền kinh tế…
“Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng, ổn định - Sẵn sàng tâm thế đón 2023” là chủ đề của Chương trình Kinh tế đặc biệt được VOV1 thực hiện - với sự tham gia của hai chuyên gia: TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh; Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn.

GDP 2022 tăng 8,02% so với năm trước và cao nhất giai đoạn 2011-2022 (30/12/2022)

GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, cao nhất giai đoạn 2011 – 2022 và là nền tảng tốt cho năm 2023 được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn- Đây là nội dung được đề cập trong Dòng chảy kinh tế hôm nay:

Thị trường bất động sản – điều chỉnh để phát triển bền vững hơn (29/12/2022)

- Thị trường bất động sản – điều chỉnh để phát triển bền vững hơn
- 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA: cơ hội lớn từ thị trường EU
- Tiêu điểm kinh tế địa phương: Du lịch Quảng Ninh – bừng sáng gam màu mới.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai (28/12/2022)

- Đất đai là tài sản công, được giao cho nhiều cá nhân, tổ chức và chịu sự giám sát, quản lý của rất nhiều cơ quan, đơn vị. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật đất đai là rất phức tạp. Trong khi đó, cơ chế, chính sách về lĩnh vực này còn nhiều bất cập. Thậm chí nhiều quy định chồng chéo, thiếu đồng nhất. Sự thiếu đồng nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật đã bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm. Hàng loạt vấn đề về chuyển nhượng quyền sử dụng, việc sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng, tổ tổ chức đấu thầu, điều chỉnh quy hoạch cục bộ…đang cần sớm được khắc phục.
- Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước trong 3 năm (từ 2019 - 2021), đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế, sai phạm và vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Mặc dù vậy, tình trạng này vẫn đang lặp đi lặp lại qua các năm. Điều này cho thấy hiệu quả của việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực đất đai chưa cao và không được xử lý hoặc giải quyết dứt điểm. Vậy, giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai? Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để phản ánh thực trạng cũng như đề xuất của các chuyên gia để công tác kiểm toán lĩnh vực đất đai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Ngành dệt may Việt Nam chuyển đổi để thích ứng với thị trường (27/12/2022)

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2021. Có được kết quả này là do doanh nghiệp ngành dệt may đang đẩy nhanh chuyển đổi sang quản trị số, tự chủ, bắt kịp xu thế xanh hóa, phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng như các ngành công nghiệp khác, ngành dệt may vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức như tác động của dịch bệnh, lạm phát toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sức mua của người tiêu dùng vẫn giảm...

Năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng tại Việt Nam có nhiều cải thiện (26/12/2022)

Năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng tại Việt Nam có nhiều cải thiện.
- Phục hồi phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
- Lạng Sơn, Cao Bằng sẵn sàng phương án XNK hàng hóa khi Trung Quốc mở cửa biên giới.

Thị trường chứng khoán một năm buồn và câu chuyện niềm tin của nhà đầu tư (23/12/2022)

VnIndex lập mốc lịch sử trên 1.500 điểm vào tháng 1, giảm mạnh về 900 điểm vào tháng 11, hàng loạt sai phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị xử lý, thậm chí ở mức hình sự... những biến động này đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong nước và làm 2022 là một năm buồn với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhìn về dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lớn, đặc biệt khi kinh tế Việt Nam đang hưởng lợi từ chiến lược xoay trục của dòng vốn đầu tư quốc tế. Kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, minh bạch là chỉ đạo, định hướng điều hành của Chính phủ.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: