logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Bảo đảm hiệu quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (19/10/2022)

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày mai 20/10/2022, dự kiến họp tập trung trong thời gian 21 ngày. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án Luật và giám sát, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Để tổ chức thành công kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm tổ chức hiệu quả kỳ họp.

Qui định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi để tránh lợi dụng, thu hồi đất tràn lan (17/10/2022)

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội, khoá 15 khai mạc vào ngày 20/10 tới. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển. Điểm mới của Dự án Luật đất Đất đai (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội, chuyên gia và người dân quan tâm là qui định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi để tránh lợi dụng, thu hồi đất tràn lan.

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn chậm (14/10/2022)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, thời gian qua Chính phủ, các Bộ, ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình chuẩn bị tổ chức để triển khai thực hiện Chương trình này. Đến nay, việc xây dựng, ban hành văn bản quy định về cơ chế, chính sách vận hành Chương trình đã cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện rất chậm. Tại sao lại như vậy, trách nhiệm của các bộ, ngành ra sao? Đây là những vấn đề được đặt ra khi Ủy ban TVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2030 tại phiên họp thứ 16 vừa diễn ra.

Cần quan tâm, sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri (12/10/2022)

Nội dung trả lời cử tri của một số Bộ, ngành chưa đầy đủ, còn chung chung; Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa chặt chẽ, không kịp thời nên một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết. Vẫn còn 796 kiến nghị tại các kỳ họp trước đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. Giải quyết dứt điểm và có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri là vấn đề đặt ra hiện nay trong công tác giám sát của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Giám sát "Việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" (10/10/2022)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các Dự án Luật, các vấn đề trong thực thi chính sách, pháp luật tại các địa phương, trong đó có vấn đề liên quan đến sách giáo khoa phổ thông. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng là chuyên đề được Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2023 nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014 - 2022 và đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Làm rõ trách nhiêm cấp cơ sở trong tiếp công dân (07/10/2022)

Một trong bốn chuyên đề giám sát được Quốc hội khoá 15 lựa chọn là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2012 đến ngày 1/7/2021. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021” các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan hành chính các cấp nhằm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cá nhân.

Giám sát vì mục tiêu kiến tạo phát triển (05/10/2022)

Trong năm 2022, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó, yêu cầu đặt ra là các cuộc giám sát phải chỉ rõ địa chỉ, nêu rõ trách nhiệm. Vì vậy, trong quá trình tiến hành giám sát tại các Bộ, ngành, địa phương, các Đoàn giám sát đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ những điển hình cụ thể, những nơi còn yếu kém trong tổ chức thực hiện. Tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát là vấn đề đã, đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện và thể hiện thông qua những thay đổi trong tư duy và cách làm nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Phải rõ tiêu chí thu hồi đất khi sửa đổi Luật đất đai (30/9/2022)

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2022 được tổ chức giữa tháng 9, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là đổi mới chính sách đất đai, tại chuyên đề: "Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội". Ngay sau đó, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ, ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu việc sửa Luật Đất đai phải tâm huyết, trách nhiệm gấp bội so với các luật khác.

Giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí (ngày 28/09/2022)

Luật Dầu khí hiện hành được ban hành ngày 6/7/1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000, 2008, đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí. Tuy vậy, thực tế sau thời gian dài thi hành đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ vì đây vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn trong kinh tế biển, đóng góp cho đất nước và bảo đảm quốc phòng an ninh. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Dầu khí là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao tính thực tiễn, khả thi của Luật Dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Đổi mới tư duy quản trị việc thực hiện chính sách an sinh đối với người lao động (ngày 19/09/2022)

Các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy việc làm cho người lao động nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau những tác động nặng nề của đại dịch Covid đã được ban hành kịp thời song việc triển khai còn nhiều vướng mắc. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia phân tích và dẫn chứng tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cũng đã nhận định thẳng thắn những tồn tại trong quản lý cũng như tác động đối với thị trường lao động trong thời gian tới để cho thấy tư duy quản trị trong thực hiện chính sách đối với người lao động nói chung, chính sách an sinh xã hội và việc làm nói riêng cần phải thay đổi.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước (16/09/2022)

Thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện. Quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên quy mô toàn quốc trong giai đoạn 2019 - 2021 đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 15 của UBTVQH khi cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (14/09/2022)

Vùng dân tộc thiểu số vẫn là nơi tồn tại 5 nhất, đó là vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất; tỷ lệ người nghèo cao nhất. Với tính chất đặc thù như vậy, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng, trên thực tế, một số chính sách còn thiếu chi tiết, thiếu cụ thể, dàn trải, manh mún và thiếu nguồn lực đảm bảo thực hiện. Những hạn chế, bất cập này tồn tại từ nhiều năm nay cần có giải pháp thiết thực, khả thi.

Giám sát để việc thực hiện các chính sách vùng dân tộc thiểu số miền núi hiệu quả, đồng bộ (13/9/2022)

Với mục tiêu “Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn,” Quốc hội đã phê duyệt tổng nguồn vốn hơn 137.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình với 10 dự án thành phần, 14 tiểu dự án và 36 nội dung đầu tư, hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025. Hiện các địa phương đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Công khai kết luận thanh tra, tránh sự can thiệp, tác động kết luận thanh tra sau khi đã được ký (ngày 12/09/2022)

Để bảo đảm hoạt động thanh tra được chính xác, khách quan, chống tham nhũng, tiêu cực, có hiệu quả, mới đây, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, khi cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), các đại biểu đề nghị, cần quy định rõ trong thời hạn 10 - 15 ngày sau khi ký thì phải công khai kết luận thanh tra, tránh sự can thiệp, tác động vào kết luận thanh tra sau khi đã được ký

Đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp Quốc hội có tầm quan trọng then chốt (ngày 2/9/2022)

Với tinh thần Quốc hội chủ động thích ứng, linh hoạt nhằm đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội đã có nhiều đổi mới. Sự thay đổi và nỗ lực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất có ý nghĩa cần thiết và tất yếu trong quá trình quản trị quốc gia tốt hơn. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, thể chế, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới là tinh thần nổi bật, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động nghị trường của Quốc hội

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
14h55-15h00 Quảng cáo
15h45-16h00 Kịch
16h40-16h45 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
19h00-19h05 Quảng bá
19h30-20h00 Kịch
23h35-23h55 Tiếng thơ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: