logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt (14/05/2022)

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiêu cực (tháng 02/2013) đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân, công tác PCTN tiêu cực đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tại Hội nghị lần thứ 5, khóa 13 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, mang lại hiệu lực, hiệu quả cao hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Trong chương trình Đối thoại hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật sau gần 10 năm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cùng những vấn đề đặt ra khi thực hiện chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, với sự tham gia của 2 vị khách mời: Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng VP Luật sư Hoàng Hưng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên các vùng đất ngập nước (26/04/2022)

Các vùng đất ngập nước có vai trò vô cùng to lớn, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, cung cấp nguồn lợi phục vụ cho phát triển nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là thủy sản, nông nghiệp, du lịch. Ngoài ra, đất ngập nước còn có khả năng dự trữ carbon, điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt, là nơi lắng đọng phù sa, hình thành đất và tham gia tích cực trong vòng tuần hoàn các chất dinh dưỡng của hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, hiện các vùng đất ngập nước đang ngày càng bị tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động phát triển kinh tế của con người và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiều vùng đất ngập nước đã bị biến mất và diện tích các vùng đất ngập nước bị thu hẹp do sức ép khai thác, sử dụng đất ngập nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên các vùng đất ngập nước gia tăng. Vậy làm thế nào để bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước? Đây là nội dung Chương trình Đối thoại ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời: PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, nguyên Viện trưởng Viện chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Phạm Vũ Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Tự phê bình và phê bình trong Đảng- Những vấn đề cần quan tâm

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật tổ chức, hoạt động và phát triển của Đảng.Tuy nhiên, Đảng ta nhiều lần chỉ rõ, ở không ít nơi, việc tự phê bình và phê bình còn nặng hình thức, thậm chí là đoàn kết xuôi chiều. Đây cũng là những hạn chế cần khắc phục để việc tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, tiêu cực. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 mới đây, công tác tự phê bình và phê bình đã đặt yêu cầu cao hơn. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm vừa ban hành cũng cấm việc đoàn kết xuôi chiều,tự phê bình và phê bình hình thức. Vậy thực tế tự phê bình và phê bình của các đảng viên, tổ chức đảng- nhất là nguời đứng đầu ra sao? Làm thế nào để tự phê bình và phê bình thực sự là công việc “tự soi, tự sửa” hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và trở thành công cụ để đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực ngay từ lúc manh nha. Đây là nội dung đuơc bàn luận trong Chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của: Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cường- Phó Viện trưởng Viện xây dựng Đảng-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội.

Sửa đổi Luật thanh tra: nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra (02/4/2022)

Hoạt động thanh tra có vai trò quan trọng bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước, giúp các hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý được gắn bó chặt chẽ hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Để thực hiện đổi mới kinh tế và cải cách nền hành chính quốc gia thì hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra ngày càng có ý nghĩa cần thiết. Với yêu cầu đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra là vấn đề đặt ra. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến đối với dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Những bất cập gì từ trong luật thanh tra hiện hành cần được giải quyết để xây dựng cơ quan thanh tra hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp là vấn đề có tính trọng tâm và còn đang nhận các quan điểm khác nhau. Sửa đổi luật thanh tra: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của 2 vị khách mời: Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và Tiến sỹ Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Tháng Thanh niên: Thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong tình nguyện vì cộng đồng (26/03/2022)

Không chỉ gánh vác những trọng trách quan trọng của đất nước, thanh niên Việt Nam còn sẵn sàng lên đường cùng bạn bè thế giới tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình Liên Hợp Quốc. Và tới đây, Đội Công binh đầu tiên của nước ta sẽ lên đường để hoàn thành sứ mệnh, trọng trách thiêng liêng này. Chương trình có sự tham gia của Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Ngô Văn Cương và Đại tá Khổng Mạnh Hưng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc Phòng

Những vấn đề về đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (19/03/2022)

Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục xác định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Trong đó có các yêu cầu: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dựa trên cơ sở nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực. Yêu cầu tiếp theo là xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định với quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Vậy những vấn đề gì cần quan tâm trong xây dựng pháp luật và nền quản trị quốc gia trong Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của GS.TSKH Phan Xuân Sơn, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Sửa đổi Luật Đất đai như thế nào để phát huy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp (19/02/2022)

Tình trạng người dân tự ý làm hạ tầng, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp và hình thành các dự án dân cư “ảo”, thậm chí có nơi, chính quyền địa phương cũng không kiểm soát nổi là thực trạng xảy ra khá phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt ở những nơi có dự án đường giao thông chạy qua hay nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Trong khi đó, ở một số nơi, người dân bỏ đất nông nghiệp lên thành thị lao động vẫn diễn ra và những nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó trong quá trình tiếp cận đất đai… Những câu chuyện này cho thấy việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đang có nhiều vấn đề đặt ra. Trong các Nghị quyết của Đảng và văn bản của Nhà nước vẫn khẳng định, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế. Vậy nhưng, để làm được điều đó, việc hoàn thiện pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng, nhất là khi luật đất đai đang được các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi để đảm bảo phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Sửa đổi luật đất đai năm 2013: Đảm bảo quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả là nội dung được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường và PGS, Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà nội.

Thưởng Tết giáo viên: Chuyện buồn muôn năm cũ (29/01/2022)

Tết luôn là thời điểm các ngành nghề xôn xao câu chuyện thưởng Tết – lương tháng thứ 13. Nhưng với ngành Giáo dục, nhắc đến câu chuyện này khiến không ít giáo viên ngậm ngùi, buồn tủi. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh gần như chỉ học trực tuyến, không tổ chức dạy học 2 buổi, bán trú... các trường học đều bị ảnh hưởng về nguồn thu. Vì vậy, câu chuyện thưởng Tết là vấn đề khiến nhiều đơn vị trăn trở. Theo quy định, ngành giáo dục không có quỹ để chi tiền thưởng tết cho giáo viên. Khoản thưởng hằng năm mà các trường chi cho giáo viên thật ra là khoản kết dư cuối năm. Tiền thưởng này nhiều hay ít phụ thuộc vào tài “khéo co thì ấm” của hiệu trưởng. Cũng giống như các ngành nghề khác, mỗi giáo viên đều mong có một khoản kinh phí để lo tết, chứ không phải phụ thuộc vào sự khéo léo chi tiêu tiết kiệm của Hiệu trưởng, của kế toán trường học. Trải qua nhiều năm, các nhà giáo buồn, các chuyên gia giáo dục lên tiếng đề cập đến vấn đề quyền lợi cho ngành, nhưng đến nay, thưởng Tết cho giáo viên vẫn chưa có được mảng màu tươi sáng....

Chủ động, linh hoạt trong lập pháp để thích ứng với đòi hòi thực tiễn (22/01/22)

Ngay từ đầu nhiệm kỳ khoá 15, Quốc hội giữ vai trò chủ động dẫn dắt công tác lập pháp, vào cuộc từ sớm, từ xa, đồng hành sát sao với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, thậm chí “đặt hàng”, giao nhiệm vụ cho các cơ quan trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật. Tinh thần đổi mới từ tư duy đến hành động trong công tác lập pháp đã được thể hiện. Đó không chỉ là sự đổi mới có tính tất yếu để hướng đến Quốc hội chuyên nghiệp mà còn là sự đổi mới có tính thích ứng để đáp ứng linh hoạt với bối cảnh tình hình cụ thể. Chủ động, linh hoạt trong lập pháp để thích ứng với đòi hòi thực tiễn là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của 2 vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Luật sư Nguyễn Tiến Lập, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Kỹ thuật cao trong hỗ trợ sinh sản: Mang con yêu đến gia đình!

Cách đây hơn 20 năm, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã bắt đầu được triển khai tại nước ta, tỷ lệ thành công ở các cặp vô sinh, hiếm muộn khi đó chỉ đạt mức 10-20%. Đến thời điểm này, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cùng các kỹ thuật di truyền đã có sự phát triển vượt trội khi có tỷ lệ thành công tương đương các nước trong khu vực, giúp hàng trăm nghìn cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hiện thực hóa được niềm mơ ước có con yêu khỏe mạnh. Để cùng nhìn lại những phương pháp hiệu quả đang được triển khai trong hỗ trợ sinh sản năm 2021, những mong muốn, dự định của các thầy thuốc trong năm 2022, trong chương trình Đối thoại, các vị khách mời là PGS.TS.BS Trần Vân Khánh, Trưởng bộ môn Bệnh học Phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-protein, Trường đại học Y Hà Nội, và BSCKI Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Bưu điện sẽ cùng trò chuyện về nội dung này

Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid19 (25/12/2021)

Tháng 8 năm nay, khi dịch covid19 diễn biến phức tạp, hàng loạt doanh nghiệp không thể đảm bảo tiến độ giao hàng do những quy định trong việc xin cấp giấy đi đường, kiểm tra mã QR... Sau đó, mặc dù Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu phải thông suốt vận chuyển hàng hoá, song nhiều địa phương vẫn tiếp tục quy định các giấy phép con, “làm khó” doanh nghiệp.
Còn thời điểm này, khi dịch covid19 cơ bản được kiểm soát, thì các loại chi phí có thể phát sinh từ quy định pháp luật như chi phí thủ tục hành chính, chi phí cơ hội và chi phí không chính thức khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi phục hồi sản xuất.
Vậy, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp như thế nào để thực sự gỡ khó cho doanh nghiệp?

Nhà trường thời COVID: Thích ứng để đổi mới (18/12/2021)

Gần hai năm qua, trải qua bốn “làn sóng” của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục với nhiều khó khăn, thách thức. Học sinh và giáo viên cả nước bước vào năm học 2021-2022 bằng lễ khai giảng trực tuyến – “có khoảng cách nhưng không xa cách”, bắt đầu những giờ học online để thích ứng với tình hình dịch bệnh – “dừng đến trường nhưng không dừng việc việc học”. Cả xã hội thích ứng để bình thường mới, cả ngành giáo dục cũng thích ứng để linh hoạt đổi mới dạy và học. Nhìn lại năm 2021, với giáo dục là gần một học kỳ I của năm học 2021-2022 trong bối cảnh còn khó khăn, kỳ vọng thì lớn, nhiệm vụ lại nặng nề, các nhà trường cần thích ứng ra sao để biến khó khăn, thách thức thành động lực để đổi mới, đạt được “mục tiêu kép” – an toàn phòng dịch và kế hoạch năm học không bị “đứt gẫy” đảm bảo chất lượng giáo dục? Chương trình Đối thoại, chúng tôi bàn nội dung: “Nhà trường thời COVID: Thích ứng để đổi mới”. Chương trình có sự tham gia bàn luận của Chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Giám đốc Quỹ Đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam và ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội.

Cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ(11/12/2021)

Tháng 5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, trong đó đặt ra mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định, cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đồng thời, Nghị quyết 68 nêu rõ phải cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phân biệt đó là thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hay thủ tục kiểm tra chuyên ngành, nếu gây khó khăn cho doanh nghiệp sẽ bị bãi bỏ. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh trước đó. Rõ ràng, năm 2021 và năm 2022 sẽ là những năm bản lề để thực hiện mục tiêu đề ra của nghị quyết 68. Con số 20% cắt giảm trong quy định của pháp luật, cũng như chi phí cho doanh nghiệp – sẽ là ít nếu như tất cả đều vào guồng với cùng một mục đích vì doanh nghiệp, vì nhân dân, nhưng cũng sẽ là nhiều và thách thức nếu như khâu thực thi chính sách còn khoảng cách xa vời với chính sách, và các bộ ngành, địa phương vẫn giữ lợi ích của riêng mình. Chương trình Đối thoại hôm nay sẽ bàn sâu hơn câu chuyện: Nỗ lực cho mục tiêu cắt giảm 20% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp với sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sỹ Tô Hoài Nam- Phó Chủ tịch thường trực Kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.

Nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và các giải pháp khắc phục (27/11/2021)

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Vì thế việc thực hiện các quy định của Luật bảo hiểm xã hội có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Vậy nhưng trong thời gian qua, tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động có chiều hướng gia tăng, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Vậy cần giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

Cần chăm sóc sức khỏe tâm thần nhiều hơn cho nạn nhân da cam dioxin trong bối cảnh COVID-19 (23/11/2021)

Không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, thu nhập, dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã khiến những người yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, đặc biệt là nạn nhân da cam, còn chịu áp lực lớn về tâm lý do rất dễ bị tổn thương. Dịp kỷ niệm 60 năm nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam mới đây, Chủ tịch nước đã gửi thư cho các nạn nhân và kêu gọi toàn xã hội chăm lo cho các nạn nhân nhiều hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Vậy cần quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nạn nhân da cam/dioxin như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh?. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời 2 vị khách mời đến từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Hội Nạn nhân da cam Dioxin Việt Nam tham gia trao đổi về nội dung này với sự tham gia của 2 khách mời là Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội nhạn nhân da cam/dioxin Việt Nam và TS, BS Trần Ngọc Nghị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Bảo hiểm Xã hội VN mang nhiều lợi ích thiết thực cho người dân (23/11/2021)

Một trong các giải pháp quyết liệt, hiệu quả được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung đẩy mạnh triển khai trong thời gian qua đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong hàng loạt dịch vụ công và các quy trình, phần mềm nghiệp vụ của ngành. Nhờ đó, đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành. Giải pháp này đặc biệt phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhờ đó, BHXHVN đã kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch một cách thuận lợi, đơn giản nhất.

Hỗ trợ giáo viên mầm non khó khăn vì dịch COVID-19: Cần kịp thời, đúng đối tượng (20/11/2021)

Trong một báo cáo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) năm 2020, có ít nhất 40 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã lỡ mất cơ hội tham gia giáo dục mầm non trong giai đoạn phát triển quan trọng do các cơ sở chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, giáo dục là một trong những ngành chịu tác động, ảnh hưởng nhiều nhất của đại dịch COVID-19, nhất là cấp học mầm non. Đóng cửa liên tục nhiều tháng liền, lại phải gánh các khoản chi phí lớn khiến nhiều trường mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ, phá sản… Giáo viên mầm non được đánh giá là có công việc vất vả, làm nhiều thời gian nhưng thu nhập thấp, nay đời sống càng khó khăn hơn khi bị chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc không lương. Trước tình trạng này, rất cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ dài hạn để đảm bảo chất lượng giáo dục của bậc học này.

Cơ chế “đột phá” nào giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ-đổi mới sáng tạo? (13/11/2021)

Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố cho thấy, trong hai năm 2018 và 2019, Việt Nam tăng 10 bậc và đứng thứ 67 trên thế giới. Còn trong bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2021 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ công bố: Việt Nam vẫn duy trì xếp hạng trong nhóm 45 quốc gia dẫn đầu toàn cầu- xếp thứ 44/132 quốc gia và nền kinh tế, và trong nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Đây là những thành tựu đáng ghi nhận cho thấy chúng ta đã nhận thức được tầm quan trong của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước. Tuy vậy, trong các báo cáo về KHCN và đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ ở Việt Nam được công bố mới đây, các chuyên gia nhận định: trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế để tiến tới trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất lao động thông qua đổi mới công nghệ và sáng tạo công nghệ. Nhưng cũng có một thực tế là hiện 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa- tiềm lực còn nhiều hạn chế thì việc đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rào cản. Cơ chế “đột phá” nào giúp doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đi sâu phân tích và bàn luận trong chương trình ĐỐI THOẠI hôm nay, với sự tham gia của các khách mời.
- Ông Nguyễn Đức Hoàng- Phó cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ).
- Tiến sĩ Phạm Thu Hiền– Chuyên gia Mạng lưới nghiên cứu Data61, trực thuộc Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ của Khối thịnh vượng chung Australia.
- Ông Trương Vĩnh Thành- Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai (An Giang).

Bảo hiểm xã hội- Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và khó khăn của doanh nghiệp trong dịch Covid 19 (06/11/2021)

Bảo hiểm xã hội có vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên cở sở đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó thì phải có đóng góp mới có hưởng và không đóng góp thì không được hưởng. Mối quan hệ giữa mức đóng và quyền lợi được hưởng lại chịu sự ràng buộc của các nguyên tắc như: Nguyên tắc đoàn kết tương trợ chia sẻ rủi ro (thể hiện ở chính sách BHYT, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…), nguyên tắc tương quan giữa đóng và hưởng có sự can thiệp nhờ cách thức phân phối lại mang tính xã hội (chế độ hưu trí, tử tuất). Chương trình đối thoại hôm nay chúng tôi sẽ bàn cụ thể hơn về vai trò của Bảo hiểm xã hội với hệ thống an sinh xã hội- và những nỗi khó của doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội trong thời kỳ dịch Covid 19, với sự tham gia của ông Tô Hoài Nam- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và bà Phạm Nguyên Cường- Chuyên gia về an sinh xã hội

Doanh nghiệp điện tử và vấn đề lao động hậu Covid 19 (30/10/2021

Công nghiệp điện tử là ngành sản xuất có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp. Cùng với những doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề khác, hiện nay các doanh nghiệp điện tử cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid19.
Vậy những thách thức đang đặt ra đối với các doanh nghiệp điện tử cần phải được tháo gỡ ra sao? Đây là nội dung được bàn luận trong Chương trình Đối thoại với chủ đề “Doanh nghiệp điện tử và vấn đề lao động hậu Covid 19” với sự tham gia của bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hà, Cán bộ chương trình, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam và bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

Chuyển đổi số y tế trong đại dịch COVID-19 (25/10/2021)

Y tế là lĩnh vực hàng đầu trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số được đề cập trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với nhiều nền tảng cũng như các ứng dụng được xây dựng và vận hành trong thời gian qua, ngành y tế đang là một trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số khi cả nước trong giai đoạn đại dịch. Làm thế nào để số hóa y tế một cách toàn diện, hướng tới nền y tế thông minh, phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân trong đại dịch COVID-19? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay, với sự tham gia của PGS.TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế và ông Trần Việt Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Fiin Credit (người từng sáng lập một số nền tảng công nghệ kết nối bác sỹ với bệnh nhân).

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19! (16/10/2021)

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4800 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128, trong đó phân loại cụ thể 3 tiêu chí đánh giá mức độ dịch bao gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vắc xin và đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Để tìm hiểu về những nội dung cùng cách thức triển khai nhằm đáp ứng các tiêu chí “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”, trở lại cuộc sống bình thường mới, trong chương trình Đối thoại hôm nay, các vị khách mời là PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và TS Nguyễn Sỹ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ cùng bàn về nội dung này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe

Tăng thời gian làm thêm và những điều chỉnh chính sách liên quan đến người lao động trong bối cảnh dịch Covid 19 (09/10/2021)

Trong những ngày qua, đề xuất bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200 - 300 giờ trong năm cho tất cả các ngành nghề, công việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người lao động.
Vậy, điều này sẽ tác động như thế nào đến người lao động và doanh nghiệp? Và trong bối cảnh sống chung với dịch Covid 19, những điều chỉnh chính sách nào là cần thiết để đảm bảo cuộc sống của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Đối thoại hôm nay với sự tham gia của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt nam và bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học lao động và xã hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội

Ứng dụng khoa học công nghệ - giải pháp vận hành, quản lý an toàn hồ đập trước thiên tai (02/10/2021)

Hiện đã vào mùa mưa bão, công tác an toàn hồ đập lại được đặt ra với không ít lo ngại, bởi theo thống kê, trên cả nước hiện có tới gần 1.800 trên tổng số 6.755 hồ đập đang xuống cấp nghiêm trọng. Với thực trạng hàng nghìn hồ chứa xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ và không ít địa phương vẫn chủ quan trong việc thực hiện các nội dung về an toàn đập, hồ chứa, nguy cơ mất an toàn hồ đập là rất cao nếu chúng ta không kịp thời có các biện pháp xử lý. Trong bối cảnh vừa thực hiện phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, để chủ động đề ra các phương án vận hành, điều tiết nước một cách hiệu quả trong mùa mưa bão, việc ứng dụng khoa học công nghệ được xem là giải pháp và cũng là một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra.

Tấn công lừa đảo trực tuyến gia tăng trong dịch COVID-19 - Xu hướng nào cho sự an toàn tài sản số cá nhân? (18/09/2021)

Dịch COVID-19 hoành hành suốt thời gian qua đã làm thay đổi nhiều thói quen đã có trước đây. Nhiều hoạt động từ trực tiếp chuyển sang trực tuyến, do vậy mức độ sử dụng Internet của người dân ngày càng tăng. Sự gia tăng của các hoạt động trực tuyến trên môi trường mạng, cũng như lợi dụng tâm lý lo sợ lây nhiễm Covid-19, nhiều kẻ xấu đã mạo danh là nhân viên y tế, nhân viên nhà mạng, nhân viên an ninh… sử dụng các chiêu thức lừa đảo nhằm mục đích lấy tiền của người sử dụng. Làm thế nào để có thể nhận biết cũng như phòng tránh các xu hướng tấn công lừa đảo trực tuyến đang gia tăng trong mùa dịch? Vì sao rất nhiều kiểu lừa đảo trực tuyến đã trở nên khá phố biến, nhưng người sử dụng vẫn mắc bẫy? Chính sách pháp luật nào sẽ bảo vệ người sử dụng trên môi trường mạng? Đây sẽ là những vấn đề được ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc điều hành kiêm Nhà sáng lập Công ty Cổ phần An toàn Thông tin CyRadar và ông Trần Việt Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Fiin Credit cùng bàn luận:

Hoàn thiện pháp luật trong xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa nghĩa Việt nam (11/9/2021)

Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước đặt dưới sự điều chỉnh tối cao của pháp luật. Do đó, pháp luật trong nhà nước pháp quyền phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bảo vệ quyền con người. Vậy thực tế hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Đối thoại với sự tham gia của Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Luật sư Trần Hữu Huỳnh, thành viên Ban điều hành Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Năm học mới: Chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh (28/08/2021)

Năm học mới 2021-2022 đang cận kề, nhưng học sinh ở nhiều địa phương sẽ không thể tung tăng đến trường trong tiếng trống tưng bừng khai giảng ngày 5/9 tới. Dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều nơi, đặt ra bài toán không dễ giải là làm thế nào để ngành giáo dục vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch công tác năm học không bị đứt gãy. Trong bối cảnh đó, khi ngày khai trường đã cận kề và nhiều nơi đã công bố khung chương trình năm học 2021-2022, ngành giáo dục đang đứng trước một năm học mới chưa có tiền lệ. Đặc biệt, năm học này, khối lớp 2 và lớp 6 bắt đầu học chương trình sách giáo khoa mới nên thách thức đặt ra càng nhiều hơn. Vậy ngành giáo dục cần có phương án như thế nào để vượt qua những khó khăn, thách thức, kiên trì mục tiêu và chất lượng giáo dục? Chương trình Đối thoại hôm nay, chúng tôi bàn chủ đề: “Năm học mới: Chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh”, với sự tham gia của PGS TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT. Cùng với đó, chúng tôi cũng kết nối với các chuyên gia giáo dục, đại diện Sở GD-ĐT tại các địa phương.

Quốc hội kịp thời trao các quyền ngoài luật định để Chính phủ đẩy mạnh phòng chống dịch (21/08/2021)

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 268 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; cùng với Nghị quyết 30/2021/QH15 trước đó của Quốc hội là những văn bản tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ ban hành Nghị quyết 86 về một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid 19; điều này thể hiện sự ủng hộ đồng hành của Quốc hội với Chính phủ. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách, quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành, áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch…Các quy định này là hết sức cần thiết và cấp bách trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Điều này cũng hứa hẹn về một nhiệm kỳ Quốc hội hành động, đổi mới, chủ động thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, bám sát thực tiễn cuộc sống vì lợi ích tối thượng của quốc gia và dân tộc. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Đối thoại với sự tham gia của bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị.

Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức từ đại dịch Covid 19 (17/08/2021)

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp thì những hoạt động trực tuyến, số hóa trên môi trường mạng internet đã phát huy hiệu quả hơn bao giờ hết, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần duy trì và phát triển kinh tế xã hội.
Ở cấp tỉnh, Quảng Ninh là một trong những địa phương được đánh giá cao trong thực hiện "mục tiêu kép", cũng như đi đầu trong việc ứng dụng các giải pháp CNTT thông minh phục vụ phòng chống dịch. Quảng Ninh đã triển khai như thế nào? Nền tảng để Quảng Ninh có được những kết quả tích cực này và những kinh nghiệm được rút ra để đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ toàn diện trong đời sống, đóng góp vào mục tiêu Chuyển đổi số quốc gia trong điều kiện dịch bệnh vẫn có thể kéo dài? Các vị khách mời là Bà Lê Ngọc Hân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Ông Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên và Bà Nguyễn Hải Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh cùng trao đổi làm rõ hơn những nội dung này

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: