logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Giám sát vì mục tiêu kiến tạo phát triển (05/10/2022)

Trong năm 2022, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó, yêu cầu đặt ra là các cuộc giám sát phải chỉ rõ địa chỉ, nêu rõ trách nhiệm. Vì vậy, trong quá trình tiến hành giám sát tại các Bộ, ngành, địa phương, các Đoàn giám sát đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ những điển hình cụ thể, những nơi còn yếu kém trong tổ chức thực hiện. Tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát là vấn đề đã, đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện và thể hiện thông qua những thay đổi trong tư duy và cách làm nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Phải rõ tiêu chí thu hồi đất khi sửa đổi Luật đất đai (30/9/2022)

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2022 được tổ chức giữa tháng 9, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là đổi mới chính sách đất đai, tại chuyên đề: "Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội". Ngay sau đó, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ, ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu việc sửa Luật Đất đai phải tâm huyết, trách nhiệm gấp bội so với các luật khác.

Giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí (ngày 28/09/2022)

Luật Dầu khí hiện hành được ban hành ngày 6/7/1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000, 2008, đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí. Tuy vậy, thực tế sau thời gian dài thi hành đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ vì đây vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn trong kinh tế biển, đóng góp cho đất nước và bảo đảm quốc phòng an ninh. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Dầu khí là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao tính thực tiễn, khả thi của Luật Dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Đổi mới tư duy quản trị việc thực hiện chính sách an sinh đối với người lao động (ngày 19/09/2022)

Các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy việc làm cho người lao động nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau những tác động nặng nề của đại dịch Covid đã được ban hành kịp thời song việc triển khai còn nhiều vướng mắc. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia phân tích và dẫn chứng tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cũng đã nhận định thẳng thắn những tồn tại trong quản lý cũng như tác động đối với thị trường lao động trong thời gian tới để cho thấy tư duy quản trị trong thực hiện chính sách đối với người lao động nói chung, chính sách an sinh xã hội và việc làm nói riêng cần phải thay đổi.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước (16/09/2022)

Thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện. Quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên quy mô toàn quốc trong giai đoạn 2019 - 2021 đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 15 của UBTVQH khi cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (14/09/2022)

Vùng dân tộc thiểu số vẫn là nơi tồn tại 5 nhất, đó là vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất; tỷ lệ người nghèo cao nhất. Với tính chất đặc thù như vậy, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng, trên thực tế, một số chính sách còn thiếu chi tiết, thiếu cụ thể, dàn trải, manh mún và thiếu nguồn lực đảm bảo thực hiện. Những hạn chế, bất cập này tồn tại từ nhiều năm nay cần có giải pháp thiết thực, khả thi.

Giám sát để việc thực hiện các chính sách vùng dân tộc thiểu số miền núi hiệu quả, đồng bộ (13/9/2022)

Với mục tiêu “Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn,” Quốc hội đã phê duyệt tổng nguồn vốn hơn 137.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình với 10 dự án thành phần, 14 tiểu dự án và 36 nội dung đầu tư, hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025. Hiện các địa phương đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Công khai kết luận thanh tra, tránh sự can thiệp, tác động kết luận thanh tra sau khi đã được ký (ngày 12/09/2022)

Để bảo đảm hoạt động thanh tra được chính xác, khách quan, chống tham nhũng, tiêu cực, có hiệu quả, mới đây, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, khi cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), các đại biểu đề nghị, cần quy định rõ trong thời hạn 10 - 15 ngày sau khi ký thì phải công khai kết luận thanh tra, tránh sự can thiệp, tác động vào kết luận thanh tra sau khi đã được ký

Đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp Quốc hội có tầm quan trọng then chốt (ngày 2/9/2022)

Với tinh thần Quốc hội chủ động thích ứng, linh hoạt nhằm đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội đã có nhiều đổi mới. Sự thay đổi và nỗ lực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất có ý nghĩa cần thiết và tất yếu trong quá trình quản trị quốc gia tốt hơn. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, thể chế, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới là tinh thần nổi bật, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động nghị trường của Quốc hội

Quy định về giá đất khi sửa đổi Luật đất đai (31/08/2022)

Ở những nơi mới bắt đầu có thông tin quy hoạch hoặc có các dự án lớn chuẩn bị triển khai, ngay lập tức, hiện tượng đầu cơ, nâng khống giá đất, tạo sốt ảo để trục lợi thường tăng đến mức khó kiểm soát. Giá đất bất hợp lý trong nhiều trường hợp là nguyên nhân gây nên những bất ổn về kinh tế, an ninh trật tự ở địa phương, gây chậm trễ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Chính vì thế quy định mới về bỏ khung giá đất và bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm thay vì năm năm một lần như hiện nay trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang nhận được nhiều ý kiến. Chương trình Quốc Hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này:

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động khám chữa bệnh từ xa (26/08/22)

Ước tính hàng năm việc di chuyển vượt tuyến y tế không cần thiết có thể tiêu tốn của người dân và xã hội hàng chục nghìn tỷ đồng. Do vậy việc khám chữa bệnh từ xa đang được kỳ vọng là một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có quy định pháp luật cụ thể, đầy đủ liên quan đến hoạt động này. Đây là thực tế đặt ra khi sửa đổi luật khám bệnh, chữa bệnh.

Sửa đổi Nội quy kỳ họp để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội (24/08/2022)

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình thông qua tại một kỳ họp. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi lần này với 24 vấn đề mới nhằm hoàn thiện các quy định liên quan đến kỳ họp Quốc hội theo hướng quy định đầy đủ, cụ thể, khoa học, hợp lý những quy trình, thủ tục tại kỳ họp; nội quy hóa những vấn đề về cải tiến, đổi mới trong công tác chuẩn bị, tiến hành kỳ họp đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh. Đồng thời nhằm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, chủ động trong hoạt động của Quốc hội.

Xác định rõ về thẩm quyền, đồng thời đảm bảo tính độc lập của cơ quan thanh tra, của Đoàn thanh tra (ngày 22/08/2022)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra chính là góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị nhà nước, quản lý xã hội. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, cần xác định rõ hơn về thẩm quyền của cơ quan thanh tra, của Đoàn thanh tra, của các cơ quan thanh tra trong hệ thống. Đồng thời làm rõ tính độc lập của đoàn thanh tra, của cơ quan thanh tra và tính độc lập này gắn với chịu trách nhiệm theo pháp luật

Cần thiết thành lập cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (19/8/2022)

Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã được cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua. Trong tuần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này. Các thành viên UBTVQH cho rằng khi công tác phát hiện, can thiệp, xử lý bạo lực gia đình vẫn còn nhiều hạn chế thì việc thành lập cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình là điều cần thiết.

Cần cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tiêu dùng khi sửa đổi luật (17/08/22)

Trong điều kiện pháp luật cho phép, phải bảo vệ người tiêu dùng ở mức độ cao nhất. Đây là ý kiến của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khi xem xét dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Thực tế cho thấy, sau 12 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ chế, biện pháp bảo vệ còn bất cập, chưa đủ mạnh, các quy định hiện hành đã không còn phù hợp với sự phát triển của nhiều hình thức kinh doanh mới, vi phạm trong lĩnh vực này gia tăng và phức tạp.

Giải pháp đấu tranh với tội phạm an ninh mạng (15/08/2022)

Việc phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các giao dịch trên môi trường số đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Song đi kèm với đó là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuất hiện ngày càng nhiều, với thủ đoạn ngày một tinh vi, phức tạp. Nổi lên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử; gian lận, trộm cắp trong hoạt động thanh toán thẻ, thanh toán điện tử; trộm cắp, mua bán thông tin thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet; trộm cắp tài khoản người dùng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, đấu tranh mạnh với tội pham an ninh mạng và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh mạng và thông tin mạng quốc gia trong tình hình mới là vấn đề được được các đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Để du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn (12/8/2022)

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, Việt Nam đã đón hơn 413.000 lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2022. Như vậy sau 6 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ mới đạt khoảng 10% kế hoạch năm. Vì thế, mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế năm 2022 đang là thách thức rất lớn đặt ra với ngành. Bên cạnh đó, những giải pháp tổng thể và dài hạn để du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra chất vấn đối với bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn (08/8/2022)

Trong thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật tuy đã đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo, mâu thuẫn, văn bản hướng dẫn luật chậm ban hành, thiếu hoặc hướng dẫn không đúng với quy định của luật. Những tồn tại này, đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và sự phát triển của đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế

Cần cơ chế chính sách thiết thực để liên kết vùng hiệu quả (05/8/2022)

Ban hành các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho một số địa phương; ban hành Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai và đường bộ cao tốc… Quốc hội đã kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng nhằm tạo điều kiện để các vùng liên kết phát triển. Để thực hiện thành công các Nghị quyết này cần phải thống nhất quan điểm muốn đi xa và bền vững phải đi cùng nhau, phát triển cả vùng; Thể chế vùng phải lấy quy hoạch làm cơ sở pháp lý điều phối liên kết vùng; Bộ máy vùng phải có đủ năng lực, thẩm quyền, nguồn lực, xây dựng cơ chế ngân sách riêng cho vùng; Bên cạnh đó, cần phối hợp đồng bộ đầu tư kết cấu hạ tầng trong vùng.

Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: tạo cơ chế phát huy vai trò phản biện của người dân (03/08/22)

Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện thực hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, dân biết, dân bàn là hai yếu tố quan trọng đầu tiên để thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình. Tuy vậy, việc thực hiện các quyền này có nơi, có lúc còn hình thức khiến sự tham gia của người dân đóng góp xây dựng pháp luật, xây dựng chính quyền còn hạn chế. Chương trình Quốc Hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động trong nhiệm vụ sửa đổi Luật Đất đai (-1/8/2022)

Tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV, các đại biểu nhấn mạnh, công tác lập pháp là trọng tâm của kỳ họp tới. Đáng lưu ý trong 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này có dự án luật rất quan trọng là Luật Đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật khó và rất được trông đợi, do vậy cần vào cuộc chuẩn bị từ sớm, từ xa để đạt chất lượng cao nhất.

Hạn chế lãng phí đất đai: cần nghiêm từ chính sách đến thực thi (29/07/22)

Lãng phí đất đai là thực trạng kéo dài từ nhiều năm nay, xảy ra ở nhiều địa phương, biểu hiện ở nhiều dạng thức khác nhau nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Nhận định này một lần nữa được khẳng định qua các cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Công khai quy hoạch để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân (27/7/2022)

Quy hoạch không đồng bộ, điển hình như tuyến đường Lê Văn Lương, Hà Nội là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngập lụt, ùn tắc giao thông. Đây cũng là điển hình của quy hoạch bất cập, khi theo tính toán sơ bộ, tại tuyến đường này có 15 dự án, UBND TP Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tới 45 lần. Thế nhưng, hầu như người dân lại không hề được tiếp cận với những thông tin quy hoạch này.

Hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng (25/07/2022)

Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với người có công là thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là việc làm được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong những năm qua. Tuy vậy, việc triển khai chính sách này trong thực tế vẫn còn hạn chế, bất cập. Vì thế, việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong chính sách pháp luật đối với người có công là đòi hỏi, kiến nghị chính đáng của cử tri. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này:

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (22/07)

Rất nhiều vấn đề đặt ra để việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, đó là nhận định ban đầu của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay.

Không để tiếp công dân, xử lý đơn thư chỉ như chức năng "bưu điện" (18/07/2022)

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa làm việc với một số địa phương về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”. Qua các buổi làm việc cho thấy, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác tiếp công dân. Nhưng, kết quả thực hiện chưa đảm bảo theo quy định, vẫn còn tình trạng tiếp công dân, xử lý đơn thư chỉ như chức năng "bưu điện"; tỷ lệ tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cũng chưa cao.

Sửa Luật tần số vô tuyến điện: Băn khoăn sử dụng tần số “lưỡng dụng” (08/07/2022)

Sau 12 năm thực hiện, Luật Tần số vô tuyến điện không còn phù hợp với thực tế và chủ trương mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, đó là chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.
Vì thế việc sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển thông tin vô tuyến, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số và quỹ đạo vệ tinh.

Sửa đổi Luật đất đai nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp (06/7/2022)

Tình trạng người dân tự ý làm hạ tầng, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp và hình thành các dự án dân cư “ảo”, thậm chí có nơi, chính quyền địa phương cũng không kiểm soát nổi là thực trạng xảy ra khá phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt ở những nơi có dự án đường giao thông chạy qua hay nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Trong khi đó, ở một số nơi, người dân bỏ đất nông nghiệp lên thành thị lao động vẫn diễn ra và những nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó trong quá trình tiếp cận đất đai….Đây là những bất cập từ thực tế đặt ra khi sửa đổi Luật đất đai. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Khắc phục chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của thanh tra với các cơ quan khác (4/7/2022)

Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Những vấn đề liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra và tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với các cơ quan khác là nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.

Xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tiếp tục cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân (24/06/2022)

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo được không khí cởi mở, góp phần thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều lúc, dân chủ vẫn còn hình thức, chưa đồng đều, rộng khắp. Thực thế này đòi hỏi cần phải có một đạo luật với những quy định cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, để phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nahan dân, đặc biệt là cụ thể hóa chủ trương đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của là: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, cho ý kiến lần đầu đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu Quốc hội cũng thống nhất cần luật hóa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, để nhân dân phát huy quyền làm chủ.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: