logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Người có tín nhiệm thấp không đạt trên 50% sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND (15/01/2021)

Người được dự kiến giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri không đạt trên 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần 3. Đây là nội dung vừa được UBTVQH quyết định tại phiên họp thứ 52, khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm thế nào để lựa chọn được những đại biểu Quốc hội xứng đáng, đủ năng lực, tài đức, thực hiện trọn vẹn vai trò đại diện dân cử trong nhiệm kỳ mới là yêu cầu và cũng là mong mỏi của cử tri.

Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (13/01/2021)

Còn một kỳ họp nữa là nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV kết thúc. Đây là 1 nhiệm kỳ được đánh giá sôi nổi, linh hoạt, không ngừng cải tiến và đổi mới nhằm phát huy tối đa dân chủ. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ cũng cho thấy sự nghiêm túc, tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội gửi đến Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Quốc Hội khóa 14 quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước (11/01/2021)

Quốc hội khóa 14 bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Đây cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất có vai trò lớn trong việc thể chế hóa Nghị quyết của Đảng trong từng quyết sách. Đặc biệt, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là một chức năng cơ bản của Quốc hội. Với những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội Quốc hội tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng này nhằm góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Dấu ấn đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 (08/01/2021)

Giám sát là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội. Thực hiện chức năng này, Quốc hội ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài học quý báu từ Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/2020)

Ngày này 75 năm trước, đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài, khó khăn chồng chất, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; với sự tin tưởng, đoàn kết và lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, 1/1946, đã thắng lợi to lớn. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội.

Những giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 (04/01/2021)

Trong muôn vàn khó khăn của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, một trong sáu nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đó là xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ. Ngày 03/9/1945, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Lâm thời đã họp phiên họp đầu tiên và xác định nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội để ấn định cho nước Việt Nam mới một bản Hiến pháp. Trong phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày với Chính phủ rằng: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. 10 tháng sau khi Quốc hội khóa I ra đời, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I chính thức thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Vì hoàn cảnh chiến tranh, bản Hiến pháp năm 1946 không được chính thức công bố nhưng Hiến pháp năm 1946 được đánh giá là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém một bản Hiến pháp nào trên thế giới với những giá trị có ý nghĩa muôn đời:

AIPA 41- điểm nhấn hoạt động đối ngoại Quốc hội 2020 (30/12/2020)

Đối ngoại Quốc hội của Việt Nam trong năm 2020 đạt được những thành tích nổi bật, phản ánh sự hội nhập mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao nghị viện, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2020 là một năm thành công trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong đó có đóng góp nổi bật của Quốc hội thông qua việc đảm nhiệm thành công vai trò đăng cai tổ chức các hoạt động của Năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA) với dấu ấn quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến và hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên đại hội đồng AIPA 41. Đây cũng được coi là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nói chung

Dấu ấn đổi mới - tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam (28/12/2020)

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo lập được sự tin tưởng và những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) sắp kết thúc, Quốc hội đã chứng kiến nhiều sự đổi mới với những dấu ấn đậm nét, tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam.

Dấu ấn công tác lập pháp của Quốc hội (ngày 25/12/2020)

75 năm hình hành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức năng lập pháp, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng đổi mới và ngày càng thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong công tác lập hiến, lập pháp, nhằm đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng và của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (24/12/2020)

Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đưa quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho những chính sách bảo vệ môi trường khác.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động (24/12/2020)

Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Gần 75 năm trước, ngày 6/1/1946, trong khói lửa chiến tranh, giữa lúc lâm nguy nhất của đất nước đang thù trong, giặc ngoài, nhân dân ta, những người lần đầu là chủ nhân của một nước độc lập nô nức và hãnh diện cầm lá phiếu bầu đại biểu đại diện cho mình vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Quốc hội vẫn là nơi hội tụ đầy đủ đại diện của các đảng phái, thành phần, tầng lớp trong xã hội. Và đặc biệt, Quốc hội luôn đồng hành với nhân dân trong từng bước đi gian khó của một nhà nước dân chủ mới được thành lập. Quốc hội của dân, vì nhân dân mà hoạt động là bản chất xuyên suốt ngay từ những ngày đầu thành lập và cần được gìn giữ, phát huy trong thời điểm hiện nay, nhất là khi Quốc hội sắp bước sang một nhiệm kỳ mới để hoạt động của Quốc hội đáp ứng tốt hơn mong mỏi, tâm nguyện của cử tri và nhân dân.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) với nhiều điểm mới (18/12/2020)

Mới đây, tại Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) với nhiều điểm mới nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, đảm bảo chính sách đối với người công được thực hiện công bằng và đảm bảo người có công có một cuộc sống tốt hơn.

Đảm bảo những điều kiện thực thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (14/12/2020)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính rất rộng, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, dẫn đến việc khó kiểm soát hết các hành vi vi phạm được quy định trong các Nghị định xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành. Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như các quy định của pháp luật liên quan chưa được rõ ràng, cụ thể hoặc không phù hợp với thực tiễn áp dụng. Nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại này, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Vậy, làm thế nào để văn bản luật này đi vào cuộc sống là điều cần lưu tâm.

Nền tư pháp vững mạnh, tuân thủ pháp luật của hoạt động tố tụng phải đặt lên hàng đầu (ngày 09/12/2020)

Năm 2020, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cho rằng, dù công tác phòng, chống tội phạm, kiểm soát hoạt động tư pháp, xét xử các vụ án đạt nhiều kết quả tích cực, song những vi phạm trong hoạt động tố tụng của các cấp, ở các khâu tố tụng vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nghiêm túc đánh giá, xác định nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục. Trong đó, yếu tố cần quan tâm trước tiên là bảo đảm tính tuân thủ pháp luật, vì một nền tư pháp vững mạnh thì trước hết tính tuân thủ pháp luật của hoạt động tố tụng phải đặt lên hàng đầu.

Nghiện ma túy ngày càng ít tuổi hơn (11/12/2020)

Khai mạc phiên họp lần thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy viên Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, cho ý kiến về việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu còn băn khoăn với việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ 12-18 tuổi. Vì sao lại có sự băn khoăn này? Cần có chế tài như thế nào để giải quyết số trẻ nghiện dưới 18 tuổi đang chiếm khoảng 30% số người nghiện?

Quy hoạch vùng trong nông nghiệp: Góc nhìn của đại biểu Quốc hội (07/12/2020)

Quy hoạch vùng trong sản xuất nông nghiệp là tiền đề cơ bản để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại vào sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết; đồng thời cân đối cung - cầu các mặt hàng nông sản, tránh tình trạng “được mùa, rớt giá”. Trong quá trình tái cơ cấu, phát triển ngành nông nghiệp, vấn đề này có ý nghĩa quan trọng. Vậy nhưng thời gian qua, việc xây dựng quy hoạch vùng trong nông nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp ở các địa phương còn nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây lãng phí đầu tư và nguồn lực. Thực trạng này có nguyên nhân gì từ việc chưa hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật hay không? và những giải pháp nào cần lưu tâm để việc xây dựng quy hoạch vùng khoa học, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là chủ đề chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay:

Tự chủ đại học - Từ chính sách đến thực tiễn (04/12/2020)

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học từng bước hoàn thiện là hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng. Đặc biệt, có nhiều chính sách mới đã được hoạch định và thực thi như việc đẩy mạnh tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, thực hiện tự chủ đại học vẫn còn những khó khăn, rào cản, khoảng cách. Đây là những thách thức, đòi hỏi phải đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam.

Lấp khoảng trống pháp lý trong quản lý người nghiện tại cộng đồng (02/12/2020)

Số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, với hình thức đa dạng. Vì vậy, việc có cách tiếp cận mới về biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết. Đó là quan điểm được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra khi cho ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được trình lần đầu tại kỳ họp thứ 10 vừa qua.

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn nói "không” với dự án luật không đảm bảo chất lượng (27/11/2020)

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 đã xem xét, thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật. Khối lượng công việc lớn, nhưng không vì thế mà Quốc hội “dễ dãi” cho ý kiến, thông qua những dự án luật không đảm bảo chất lượng, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Đó là những nhận xét của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10 của các đại biểu Quốc hội trong những ngày qua. “Đại biểu Quốc hội thẳng thắn nói “không” với dự án luật không đảm bảo chất lượng” cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội

Lao động trẻ em, từ thực tiễn đến hệ thống pháp luật (25/11/2020)

Lao động trẻ em là vấn đề có tính xã hội nhưng phần nào cũng phản ánh bức tranh kinh tế. Về vấn đề này, pháp luật đã có những quy định cụ thể những trường hợp được sử dụng lao động trẻ em và ngăn cấm tình trạng bóc lột sức lao động của trẻ em. Vậy nhưng thực tế, trong nhiều trường hợp, việc phân biệt giữa lao động trẻ em và bóc lột sức lao động trẻ em lại không dễ dàng được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về lao động trẻ em đang gặp những khó khăn gì? Hệ thống pháp luật về nội dung này cần được hoàn thiện theo hướng nào? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay:

Tại sao chưa cần thiết phải ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở? (23/11/2020)

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Một trong những lý do khi xây dựng dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước… Tuy vậy, sau khi xem xét, cho ý kiến dự thảo luật này, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, các đại biểu Quốc hội đã phân tích nhiều chiều, nhiều góc độ và đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án chưa cần thiết phải ban hành đạo luật này:

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông (23/11/2020)

Với sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và sự đồng bộ chưa cao. Chính vì vậy, khi cho ý kiến vào Dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông đường bộ của nước ta. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Nhìn lại Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV (18/11/2020)

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, không ngừng cải tiến và đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.

Chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2020)

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, phù hợp, để có thể phát huy hết những tiềm năng của thành phố năng động này. Vấn đề là bố trí con người để lãnh đạo, điều hành, quản lý các cấp chính quyền như thế nào cho tương xứng. Và làm sao để tăng cường cơ chế giám sát, quyền đại diện của người dân.

Sửa đổi luật môi trường: Môi trường phải ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển (phát sóng ngày 13/11/2020)

Môi trường phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển. Điều này cũng chính là định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước, không đánh đổi phát triển kinh tế để làm bất ổn xã hội hay đánh đổi phát triển kinh tế, hy sinh môi trường. Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ môi trường còn những hạn chế, bất cập, chưa theo kịp với những thách thức mới đặt ra. Dự thảo Luật môi trường (sửa đổi) đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, quỹ định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.

Chất vấn tại Quốc Hội: Thẳng thắn với bất cập, tồn tại để tìm giải pháp đúng (phát sóng ngày 06/11/2020)

Hôm nay, 10/11/2020, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XIV. Mục đích chính là đánh giá một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Điểm mới là cách thức tiến hành chất vấn và trả lời sẽ không theo nhóm chuyên đề, mà đại biểu tiến hành chất vấn tất cả vấn đề quan tâm. Kết thúc ngày đầu tiên phiên chất vấn, chúng ta không chỉ nhận thấy rõ hơn một Quốc hội có đổi mới, cải tiến để sâu sát hơn những vấn đề cuộc sống và cử tri đang đặt ra, thấy rõ hơn trách nhiệm, những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành và của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chất vấn để đánh giá năng lực của các thành viên Chính phủ, của chính đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng mở ra trách nhiệm tiếp theo của họ đối với các vấn đề còn tồn tại,bức xúc.

Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi: Khắc phục lỗ hổng ý thức chấp hành pháp luật (phát sóng ngày 11/11/2020)

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế; tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra thường xuyên… Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được xây dựng sẽ khắc phục thực trạng này như thế nào? Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm và cho ý kiến về dự thảo luật này tại phiên thảo luận ở tổ sáng na, 11/11/2020 theo chương trình làm việc tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa 14:

Chất vấn ở thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ: Trách nhiệm là sự tiếp nối (phát sóng ngày 09/11/2020)

Trong hai ngày Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, những vấn đề “nóng” thuộc mọi lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, nội vụ, tài chính, xây dựng, thông tin và truyền thông, giáo dục, tư pháp… đều được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu lên, tranh luận để đi đến cùng vấn đề. Với cách “hỏi nhanh, đáp gọn”, thông tin được người chất vấn và trả lời chất vấn đưa ra tập trung hơn, đi thẳng vào trọng tâm hơn. Vì là phiên chất vấn về việc thực hiện các Nghị quyết và kết luận giám sát của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ nên đòi hỏi của đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đối với các thành viên Chính phủ về trách nhiệm, việc thực hiện các lời hứa có phần chặt chẽ hơn, nhất là trong thời điểm quan trọng, chuyển giao nhiệm kỳ. Bởi sự chuyển động của mọi vấn đề của lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội phụ thuộc phần lớn vào chất lượng nền công vụ và việc thực hành trách nhiệm được giao với quyết tâm cao nhất:

Hàng loạt dự án điện chậm tiến độ: Vì sao? (02/11/2020)

Trước kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã khảo sát về Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Đoàn khảo sát nhận thấy có một thực tế đáng lo ngại là Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần. Cụ thể, lượng điện thiếu hụt sẽ tăng từ 400 triệu kWh năm 2021 lên cao nhất đến 13,3 tỷ kWh vào năm 2023. Năm 2024, sản lượng thiếu hụt giảm còn khoảng 11 tỷ kWh, đến năm 2025, hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu phụ tải nếu tiến độ các chuỗi dự án khí-điện đáp ứng tiến độ. Theo đoàn khảo sát, có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chính. Dự kiến theo chương trình, ngày mai (3/11), Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, trong đó có thảo luận về một số nội dung liên quan các vấn đề về phát triển điện lực. Và trong phiên họp chiều mai, Quốc hội sẽ xem 1 đoạn phim ngắn tại nghị trường về “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
17h00-17h50 Nhịp sống
22h55-23h00 Quảng bá vov1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: