logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Sức lan toả và niềm tin của đảng viên, nhân dân sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15, khóa XII (19/01/2021)

- Sức lan toả và niềm tin của đảng viên, nhân dân sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15(Khóa XII)
- Những kỳ vọng của nhân dân vào Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
- Những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”. Lạng Sơn đưa nhanh chóng Nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác cán bộ của Đảng: Nhiệm vụ then chốt của then chốt (05/01/2021)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn giành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng: Đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đảng ta luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Chân lý này ngày càng được khẳng định đặc biệt trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, Trung ương đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Lựa chọn nhân sự đề bầu vào Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII là công việc hệ trọng, nhiệm vụ then chốt của then chốt, có tính quyết định cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Kiên quyết khắc phục tiêu cực, vận động không lành mạnh.

Kiên quyết khắc phục tiêu cực, vận động không lành mạnh. Bắc Giang đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Chi bộ 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vận động nhân dân làm theo gương Bác.

Toàn đảng, toàn dân vững tin hơn về chặng đường kế tiếp của sự nghiệp cách mạng. (22/12/2020)

Hội nghị Trung ương 14, khóa XII của Đảng đã bế mạc, hoàn thành việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử; quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; nghiêm khắc thi hành kỷ luật đảng viên và hoàn thành một số nội dung, công việc quan trọng khác. Kết quả của Hội nghị này thêm lần nữa mang đến cho toàn Đảng, toàn dân sự vững tin cao hơn về chặng đường kế tiếp của sự nghiệp cách mạng.

Công tác phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm và không có ngoại lệ (15/12/2020)

- Công tác phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
- Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng.
- Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, sự giám sát tham gia của quần chúng Nhân dân trong phòng chống tham nhũng.

Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi cán bộ, đảng viên. (08/12/2020)

- Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
- Trường Chính trị Trần Phú, Hà Tĩnh: Đổi mới sáng tạo trong đào tạo cán bộ.
- Đảng bộ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Học theo Bác, làm những việc có lợi cho nhân dân.

Đánh gíá cán bộ- những vấn đè cần nói

-Cán bộ kiểm tra đảng phải thực sự liêm khiết, bản lĩnh mới làm tốt được nhiệm .
-Đánh gíá cán bộ, những vấn đè cần nói
-Luân chuyển cán bộ, hiệu quả từ thục tế ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Dân là gốc, là trung tâm và là chủ thể của sự đổi mới phát triển đất nước (24/11/2020)

- Dân là gốc, là trung tâm và là chủ thể của sự đổi mới phát triển đất nước: Điểm nhấn quan trọng trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng
- Vấn đề dân tộc trong Dự thảo văn kiện qua ý kiến của ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Thái Nguyên hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
- Vai trò của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của Nhân dân trong đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng (17/11/2020)

- Phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của Nhân dân trong đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.
- Hà Giang thực hiện mục tiêu đột phá phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
- Người đảng viên trẻ ở Tiền Giang nặng tình với đồng bào miền Trung.

Đại hội Đảng lần thứ 13: Đại hội của Đổi mới và Đột phá (03/11/2020)

- Định hướng tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Những đổi mới mang tính đột phá từ Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.

Cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là… nghỉ hẳn! (29/10/2020)

Qua tìm hiểu việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại 4 tỉnh miền núi Tây Bắc là: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, thực tế cho thấy sau thời gian công tác, nhìn chung đội ngũ đảng viên hưu trí vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhiều người còn tham gia các chức danh bán chuyên trách ở các thôn, bản, tổ dân phố, luôn đi trước dẫn đầu, “nghỉ hưu không nghỉ việc”, tạo thêm sức mạnh và vai trò của Đảng tại cơ sở. Song cũng có một thực trạng đáng quan tâm hiện nay, có không ít đảng viên khi về nghỉ hưu hoặc nghỉ việc không chuyển sinh hoạt; có chuyển nhưng đem hồ sơ về “cất tủ” hoặc viện lý do sức khỏe; đi làm ăn xa để được miễn, giảm công tác và sinh hoạt đảng.
Đây cũng là biểu hiện suy thoái về tư tưởng của một bộ phận đảng viên, một kẽ hở mà bộ phận đảng viên đó tìm cơ hội để trốn tránh trách nhiệm của mình. Qua đó cũng cho thấy trách nhiệm của chi bộ khi giải quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng không đúng đối tượng, không đúng quy trình quy định….dẫn đến phải xem xét xử lý kỷ luật, xóa tên nhiều đảng viên.

Làm sao để Nhân dân tham gia góp ý nhiều và chất lượng vào Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội 13 của Đảng (27/10/2020)

- Nhìn lại Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương.
- Làm sao để Nhân dân tham gia góp ý nhiều và chất lượng vào Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội 13 của Đảng.
- Đảng bộ Thanh Hóa: Thành công lớn trong một nhiệm kỳ-Tạo tiền đề cho phát triển trong tương lai.

50 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (20/10/2020)

- 50 Đảng bộ trực thuộc TW tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đà Nẵng sửa chữa khuyết điểm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.
- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên: Khát vọng vươn lên trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
- Gương đảng viên trẻ làm theo lời Bác ở Đại học Vinh

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng góp ý dự thảo văn kiện để gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước. (13/10/2020)

- Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng góp ý dự thảo văn kiện để gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước.
- Hải Phòng: Chọn đúng cán bộ để làm tốt công việc.
- Chi bộ khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.

Nhìn lại Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương (06/10/2020)

- Nhìn lại một số Đại hội Đảng bộ Trực thuộc Trung ương-nhiệm kỳ 2020-2025
-Ninh Bình cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025
- Làm gì để giám sát có hiệu quả việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên
- Kiều Đình Thỏa: Đảng viên trẻ hăng say với sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật

Thanh Hóa nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở vào cuộc sống. (29/09/2020)

- Thanh Hóa nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở vào cuộc sống.
- Thái Bình đảm bảo nhân sự đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
- Cán bộ, đảng viên khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống cho người dân.

Hà Nam tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá, xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh (22/9/2020)

- Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội đối với một số Đảng bộ trực thuộc Trung ương.
- Hà Nam tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá, xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh.
- Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh với nhiệm vụ xây dựng đô thị hiện đại văn minh.
- Học và làm theo Bác ở Hưng Yên.

Công tác nhân sự - Bài học rút ra từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. (15/09/2020)

- Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội đối với một số Đảng bộ trực thuộc Trung ương.
- Công tác nhân sự - Bài học rút ra từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
- Cao Bằng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh: Một cán bộ hết lòng vì dân.

Chỉ định bí thư tại Đại hội: Có gì bất thường? (08/9/2020)

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Một số ít nơi, nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, cá biệt có cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp ủy hoặc bí thư, phó bí thư. Đặc biệt, một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vậy việc chỉ định Bí thư tại Đại hội có gì bất thường và gây ra những hệ lụy gì? Đây là nội dung được bàn luận trong Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay với sự tham gia của TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (1/9/2020)

- Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
- Nhìn lại đại hội cấp trên cơ sở: Đề cao trách nhiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự.
- Làm theo Bác từ những việc thường ngày.

Hưng Yên hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Những điều rút ra (25/8/2020)

- Hưng Yên hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Những điều rút ra.
- Công tác nhân sự tại đại hội Đảng các cấp - những góc nhìn.
- Tấm gương trẻ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.

Bịt lỗ hổng trong công tác cán bộ (18/8/2020)

- Bịt lỗ hổng trong công tác cán bộ.
- Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, vững bước vào chặng đường mới.
- Học theo Bác, làm việc có ích cho dân.

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng (11/8/2020)

- Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng.
- Vĩnh Phúc đẩy mạnh kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.
- Đảng bộ thị trấn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.

Để Hà Nội “cất cánh”, nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực sự có “TẦM”, có “TÂM” (4/8/2020)

Thành công của Đại hội cấp cơ sở và một số Đại hội cấp trên cơ sở ở Hà Nội cho thấy, một trong những thành công lớn của Hà Nội là công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Đáng chú ý, nhờ tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tập trung xử lý dứt điểm những sai phạm và những vấn đề chưa thật sự thống nhất nên 83 tổ chức cơ sở Đảng được nhìn nhận, đánh giá có vấn đề, mất đoàn kết trước đại hội đều đã tổ chức Đại hội thành công.
Từ thành công trong công tác lựa chọn nhân sự tại Đại hội cấp cơ sở cho thấy, “Để Hà Nội “cất cánh”- Nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực sự có “TẦM”, có “TÂM”. Đây chính là nội dung bàn luận với sự tham gia của ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Bài học về công tác nhân sự, nhìn từ các Đại hội đảng cơ sở và cấp trên cơ sở (28/7/2020)

- Bài học về công tác nhân sự, nhìn từ các đại hội đảng cơ sở và cấp trên cơ sở.
- Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, một nhiệm kỳ đột phá.
- Những tấm gương học tập làm theo lời Bác bằng những việc thiết thực cụ thể.

Những kinh nghiệm từ công tác bầu cử đại hội Đảng cấp cơ sở (21/7/2020)

- Thấy gì từ những vi phạm trong bầu cử tại một số Đại hội cấp cơ sở.
- Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Thái Nguyên.
- Không khí lao động tại các công trình chào mừng Đại hội Đảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Làm gì để chọn người đủ tâm, đủ tài vào đội ngũ lãnh đạo (14/7/2020)

- Làm gì để bầu chọn đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài tham gia vào cấp ủy các cấp.
- Nghi Xuân - Hà Tĩnh những thành công sau một nhiệm kỳ.
- Bí thư Bí thư Đảng ủy xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Thào A Tủa: Nói để dân nghe, làm để dân tin.

Vai trò trách nhiệm của đảng viên và đại biểu đảng viên với đại hội đảng các cấp (7/7/2020)

- Vai trò trách nhiệm của đảng viên và đại biểu đảng viên với đại hội đảng các cấp.
- Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.
- Bí thư chi bộ bản Dao làm theo lời Bác.

Vai trò của đảng viên với việc lựa chọn nhân sự (30/6/2020)

- Thái Nguyên chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp.
- Vai trò của đảng viên với việc lựa chọn nhân sự.
- Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong việc học và làm theo lời Bác ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
17h00-17h50 Nhịp sống
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: