logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Luân chuyển cán bộ, những vấn đề cần quan tâm (25/01/2022)

- Luân chuyển cán bộ để rèn luyện trưởng thành, tránh tình trạng "tráng men" trong công tác luân chuyển.
- Quảng Nam: Khuyến khích cán bộ có chức, có quyền uy tín thấp, chủ động “rời ghế ".
- Cách làm và kết quả tốt trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kiểm soát quyền lực.Hải Phòng tạo đột phá trong công tác cán bộ.Thượng tá Y Miên Ktul – cán bộ quân đội người Ê đê học và làm theo gương Bác.

Thanh lọc cán bộ đảng viên-Những điều cần nói (11/01/2022)

Thanh lọc cán bộ-Những thành công và hạn chế
-Kiểm tra giám sát để ngăn ngừa đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, Kinh nghiêm từ Bắc Giang.
-Yên Bái nâng cao chỉ số hanh phúc của người dân sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ tỉnh lần thứ 19- nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng: Bước chuyển từ nhận thức đến hành động (04/01/2022)

- Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: Bước chuyển từ nhận thức đến hành động
- Bắc Giang: Chọn mũi đột phá để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
- Xoá bản trắng đảng viên ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng (28/12/2021)

Quy định 22 của Ban chấp hành Trung ương Khoá XIII về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng góp phần tăng thêm sức mạnh cho cơ quan kiểm tra đảng, nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái.

Công tác xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi (21/12/2021)

Xóa đói giảm nghèo là một trong những vấn đề xã hội được đặt vào vị trí ưu tiên giải quyết trong phát triển xã hội. Đây cũng là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, xác định là một mục tiêu quan trọng phát triển đất nước. Nhiều năm qua Đảng, nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều Nghị quyết, chính sách, chương trình xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc

Xây dựng thể chế trong Đảng (16/12/2021)

Trong thời gian qua, thông thường Nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, nhưng gần đây Đảng ta rất chú trọng công tác tự thể chế hóa chính các chủ trương, đường lối của mình…Có thể nói chưa bao giờ trung ương ban hành nhiều quy định, quy chế rất cụ thể về Xây dựng chỉnh đốn Đảng như vừa qua, đặc biệt là sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về đạo đức. (07/12/2021)

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đó là: chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hoá, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh: nền tảng và giá trị cốt lõi của văn hóa là đạo đức và để lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức trong xã hội thì trước hết phải xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về đạo đức.

Kết luận 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới. (02/12/2021)

- Xây dựng phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Kết luận 65 của Bộ Chính trị Khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xây dựng nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (30/11/2021)

Để văn hóa thực sự đảm đương được sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi” và xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngoài việc thể chế hóa Nghị quyết bằng Luât pháp, xây dựng hệ tiêu chí quốc gia về văn hóa thì vấn đề giáo dục tuyên truyền về truyền thống, lịch sử văn hóa của dân tộc đến với mọi tầng lớp nhân dân, rồi sự gương mẫu thực hiện của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện các quy định của đảng và Nhà nước là những điều có nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa Nghị quyết.

Quy định 41 của Bộ Chính trị sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động (23/11/2021)

Các quy định mới của đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đảng viên. Tạo ra sự đồng bộ về thể chế và là tấm gương cho mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng tự soi tự sửa.

Quy định 37 về 19 điều đảng viên không được làm: Bước cụ thể hoá trong xây dựng chỉnh đốn đảng (16/11/2021)

- Cần hiểu đúng Quy định về 19 điều đảng viên không đuơc làm để thực hiện cho hiệu quả.
- Phê bình và tự phê bình: Giúp nhau tự soi, tự sửa làm cho đảng mạnh hơn.
- Vai trò của đảng viên trong xoá đói giảm nghèo ở Mộc Châu- Sơn La.

Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - điểm nghẽn cần được ngăn chặn, đẩy lùi (11/11/2021)

- Quy định mới của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ- Bước cụ thể hóa quyết tâm tâm cao của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII, -Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - điểm nghẽn cần được ngăn chặn, đẩy lùi

"Đồng khởi - Đồng tâm - Đồng lòng" vượt qua đại dịch

Thưa quý vị và các bạn. Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội cùng các địa phương trong cả nước vừa trải qua giai đoạn cam go khi phải ứng phó với làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19. Ðây cũng là giai đoạn chứng tỏ tinh thần “Đồng khởi mới” - sức mạnh và bản lĩnh của toàn hệ thống chính trị của TP Hà Nội, cũng như sự ủng hộ, niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp để đồng lòng vượt qua gian khó. Nhận thức sâu sắc vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã và đang kiên trì: Nhận thức rõ - Quyết tâm cao và nhất quán tinh thần đoàn kết, ý trí vững tin để đưa Thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới. “ĐỒNG KHỞI – ĐỒNG TÂM- ĐỒNG LÒNG”- VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH – là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên đề hôm nay với sự tham gia của bà Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm (02/11/2021)

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số 47 năm 2011, theo đó bổ sung thêm nhiều điểm mới nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ một cách mạnh mẽ hiệu quả hơn.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
13h45-13h55 Ca nhạc
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: