logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng- Những vấn đề đặt ra

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Kiểm soát quyền lực thông qua việc thực thi thực chất, đầy đủ và rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân (14/9/2021)

- Kiểm soát quyền lực thông qua việc thực thi thực chất, đầy đủ và rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân.
- Quyết tâm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.
- Hà Tĩnh đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Đẩy mạnh việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương và đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Điều này đặt ra những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm tự giác nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng các cấp ủy Đảng.

Là đảng viên hãy khắc cốt ghi tâm lời thề trước Đảng (31/8/2021)

Mới đây, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên mà trước hết là người lãnh đạo đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, phải biết trọng liêm sỉ- giữ danh dự, bởi: "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.Danh dự, uy tín của cán bộ, đảng viên không thể đo đếm hay mua bằng tiền, vàng hoặc vật chất. Danh dự cũng không bỗng dưng có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện. Bởi vậy, trong nhiều bài viết, nhiều lần phát biểu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mong muốn: Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên: Hãy giữ liêm sỉ và danh dự - hãy khắc cốt ghi tâm: “Lời thề trước Đảng – Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”. Đó là cách để bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng một cách bền vững nhất

Chuyển động mạnh mẽ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13

Trong bối cảnh cả nước đang tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch Covid 19, nhưng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn được Đảng ta tăng cường chỉ đạo và tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ Đại hội 13.

Vai trò tổ chức Đảng và đảng viên trong phòng, chống dịch Covid - 19

Đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều khó khăn cho hệ thống chính trị và người dân. Trong bối cảnh này, vai trò của cấp ủy cơ sở được phát huy mạnh mẽ, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên là điểm tựa cho phòng chống dịch có hiệu quả.

Vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong phòng chống dịch covid 19 (17/8/2021)

Đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống chính trị và người dân thủ đô trong việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bênh... Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, vai trò của cấp ủy cơ sở được phát huy mạnh mẽ, trong đó, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên là điểm tựa cho phòng chống dịch có hiệu quả.

Phòng chống tham nhũng phải bắt đầu từ tổ chức đảng và đảng viên(10/08/2021)

Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang là vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng hiện nay. Tham nhũng làm tổn hại nghiêm trọng sức mạnh của chế độ, làm tổn thương xã hội và xâm hại lợi ích của nhân dân. Tham nhũng còn làm hoen ố thanh danh của Đảng, làm sụt giảm niềm tin của nhân dân. Để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả cao thì trước hết các cấp ủy đảng và đảng viên phải thực sự vào cuộc mạnh mẽ hơn.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay (03/8/2021)

Đảng ta khẳng định “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là phương hướng cơ bản để phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đây cũng là một trong ba khâu đột phá chiến được đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định và làm rõ.

Để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có hiệu quả hơn (27/7/2021)

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích... Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra” Vậy công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng hiện nay đã được thực hiện ra sao, những vấn đề gì cần quan tâm để kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng ngày càng hiệu quả hơn

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (20/07/2021)

Một trong 3 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nhấn mạnh, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay dành toàn bộ thời lượng làm rõ những điểm mới về đột phá nguồn nhân lực cũng như những giải pháp để thực hiện đột phá nhân lực quản lý lãnh đạo hiện nay.

Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng (13/07/2021)

Kiểm soát quyền lực được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đã làm “xuất hiện những quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp của tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước, can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách để có đặc quyền, đặc lợi, hình thành “lợi ích nhóm”, gây hậu quả xấu về kinh tế - xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân”. Kết quả phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, liên quan tới một số cán bộ lãnh đạo cao cấp gần đây cho thấy, tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền lực đang ở mức đáng báo động, trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước. Do đó, việc nhận diện và kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong xã hội, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, sử dụng sai trái quyền lực để tham nhũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Thực hành dân chủ trong đảng gắn với kỷ luật, kỷ cương của Đảng (06/7/2021)

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định rõ: “Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của đảng, đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy chế, cơ chế, quy định của Đảng, Dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đây vừa là sự kế thừa vừa là bước phát triển chủ trương tăng cường xây dựng Đảng, chính trị của các kỳ Đại hội trước, trong đó đặc biệt bổ sung, nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Xây dựng XHCN công bằng, đồng thuận (29/06/2021)

Công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất nhân văn, tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá, nền kinh tế nước ta tăng trưởng liên tục và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế theo định hướng XHCN chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; trong đó công bằng xã hội luôn được đảm bảo, thu hẹp và loại trừ những bất công trong xã hội. Xuyên suốt “sợi chỉ đỏ” của sự công bằng đó là mục tiêu “ không bỏ ai ở lại phía sau”.

Những ưu điểm và hạn chế sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Những ưu điểm và hạn chế sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Vấn đề kê khai tài sản và thu hồi tài sản trong những vụ án tham nhũng-Từ quy định đến thực hiện

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
14h55-15h00 Quảng cáo
15h45-16h00 Kịch
16h40-16h45 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
19h00-19h05 Quảng bá
19h30-20h00 Kịch
23h35-23h55 Tiếng thơ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: