logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Cải cách thủ tục hành chính: Vì nhân dân phục vụ (14/01/2021)

Năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện các lĩnh vực, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới công tác điều hành dựa trên nền tảng số. Hiện, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung tương đến địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, ký số văn bản trên môi trường điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính… Những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, chính là tiền đề quan trọng để năm 2021 này, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ, của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 (12/01/2021)

Như thường lệ, ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2021), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây là những Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Cầu nối giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp (7/01/2021)

Ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức được khai trương. Từ 8 dịch vụ công được cung cấp thời điểm khai trương, đến ngày 30/12/2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%). Nhìn lại 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia là nội dung của chương trình Chính phủ với người dân.

Công tác phòng chống tham nhũng (05/01/21)

Cùng với những thành tựu “rất quan trọng” và “khá toàn diện” trên các lĩnh vực mà nước ta đã đạt được, năm qua kết quả công tác phòng, chống tham nhũng cũng là một trong những điểm sáng, là dấu ấn nổi bật. Các chuyên gia cho rằng, những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, có tính cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, với Chính phủ

Cải cách hành chính ngành hải quan (31/12/20)

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ quan tâm, chú trọng và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Trong tiến trình đó, ngành Tài chính nói chung và ngành Hải quan nói riêng đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai cải cách hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực và đã được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Dấu ấn trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ (29/12/20)

Năm 2020 sắp khép lại, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020. Cụ thể, cả nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển KTXH. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 bình quân 6,8%/năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng cả năm 2020 đạt 2,91%, là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Quán triệt phương châm “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, vừa thực hiện hiệu quả các mục tiêu trọng tâm, vừa xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Nghị định 143: Liệu có giải quyết được những vướng mắc trong tinh giản biên chế vốn “siết chỗ nọ, phình chỗ kia”? (24/12/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 143, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế. Nghị định mới này có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.
Vậy theo Nghị định 143 thì những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế? Và với việc ban hành Nghị định mới này, liệu có giải quyết được những vướng mắc trong công tác tinh giản biên chế vốn “siết chỗ nọ, phình chỗ kia”?

Nhìn lại chính sách an sinh xã hội của chính phủ năm 2020 (22/12/20)

Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm nhằm hướng tới phát triển bền vững. Trong thời gian qua, nước ta đã và đang chịu ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu bởi dịch bệnh, thiên tai, nhưng Chính phủ vẫn ưu tiên nguồn lực đầu tư cho đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là giảm nghèo, tạo việc làm, trợ giúp xã hội nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương.

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước: Những vấn đề đặt ra (17/12/2020)

- Từ tháng 12 này, những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế?
- Cải cách bộ máy hành chính nhà nước: Những vấn đề đặt ra
- 10 năm thực hiện cải cách hành chính: Cải cách con người là khâu yếu kém nhất.

Giải ngân vốn đầu tư công - Những nỗ lực của Chính phủ

Nhờ chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong 11 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đã được đẩy mạnh, đạt 79,3% kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, các Bộ ngành, địa phương đã và đang đề ra nhiều giải pháp đột phá.

Liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật (08/12/2020)

Sau hơn 30 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được quan tâm xây dựng và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, một số chính sách, pháp luật vẫn còn không ít chồng chéo, mâu thuẫn; có biểu hiện bị chi phối bởi cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm”.
Cần giữ được sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật vừa diễn ra.

Nhìn lại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (03/12/2020)

Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những kết quả tích cực; thể hiện ở các lĩnh vực như: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước… Những kết quả này đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, tốc độ Cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà phức tạp; vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhìn lại chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là nội dung của chương trình chính phủ với người dân hôm nay.

Hội nhập thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào chỗi giá trị (01/12/20)

Cho đến thời điểm hiện tại, nước ta đã và đang Hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới bằng việc tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do FTA thế hệ mới. Hội nhập đã mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường, kết nối và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Lộ trình nào cho “Cuộc cách mạng” quản lý dân cư trong tiến trình của Chính phủ điện tử, quốc gia số? (26/11/2020)

Mất sổ hộ khẩu như mất sổ gạo thời bao cấp là nỗi lo có thật của nhiều người dân. Sổ hộ khẩu không chỉ để quản lý dân cư của cơ quan nhà nước mà gắn với nó là bao thủ tục. Cũng bởi vậy mà sổ hộ khẩu bỗng dưng trở thành “ có lỗi” khi gây nên bao nhiêu khê, phiền hà. Cho nên việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư theo kiểu thủ công - sổ hộ khẩu giấy và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh được kỳ vọng là cuộc cách mạng trong quản lý dân cư. Thực hiện thành công “cuộc cách mạng” này sẽ mang lại sự tiện ích cho cả người dân và cơ quan quản lý, có ý nghĩa không nhỏ trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử và quốc gia số. Vậy nhưng, còn rất nhiều điều phải quan tâm. Đây là chủ đề trong chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay với sự tham gia của khách mời là Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Làm sao để loại bỏ lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau? (24/11/20)

"Lợi ích nhóm" theo hướng tiêu cực là lợi ích cục bộ của những đơn vị, địa phương, của những nhóm người, xung đột, mâu thuẫn và gây thiệt hại lợi ích chung của nhân dân, của xã hội và quốc gia, dân tộc, cản trở quá trình phát triển kinh tế, xã hội, làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước v.v...
Những hệ lụy lớn mà lợi ích nhóm tiêu cực gây ra, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và mỗi người dân

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác kiểm toán (19/11/2020)

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có ngành Kiểm toán. Đó là mang đến cho ngành Kiểm toán nhiều lợi thế trong việc ứng dụng phương thức kiểm toán hiện đại bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu kiểm toán. Những thành tựu của khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho phép thực hiện các phương thức kiểm toán trong môi trường tin học hóa. Nhờ đó, các hoạt động trong lĩnh vực này được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.

Tự chủ bệnh viện - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (17/11/20)

Tự chủ tài chính được xem là chính sách “cởi trói” cho các đơn vị y tế công lập, thoát khỏi cảnh trông chờ, ỷ lại vào ngân sách Nhà nước, từng bước chủ động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, vẫn gặp phải những khó khăn, thách thức, cần sớm được giải quyết.

Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử (12/11/20)

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử đã cho biết, nhờ tăng cường đẩy mạnh những nội dung này nên mỗi năm tiết kiệm được tới gần 15 nghìn tỷ đồng. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ liên quan đến cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều địa phương đã thành công bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Những nỗ lực của các bộ, ngành địa phương trong xây dựng chính phủ điện tử là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.

Bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế: Thực tiễn và những khuyến nghị chính sách (Phát sóng ngày 05/11/2020)

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Với ý nghĩa đó, bình đẳng giới bao gồm bình đẳng về quyền; bình đẳng về tiếp cận và kiểm soát nguồn lực; bình đẳng về sự tham gia và ra quyết định; bình đẳng về thụ hưởng những thành quả và lợi ích. Cụ thể hóa những quy định trong luật bình đẳng giới năm 2006, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2351 phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua góc tiếp cận về bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế, chính sách bình đẳng giới đã, đang tạo chuyển biến gì qua thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc được thể hiện ra sao? Nhận định đúng các vấn đề này sẽ là cơ sở để xây dựng Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 một cách phù hợp.

Tự chủ đại học - Nâng cao chất lượng đào tạo; Những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn. (03/11/20)

Chất lượng giáo dục ở bậc đại học những năm gần đây được đánh giá có nhiều chuyển biến, song vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó rõ nhất là việc đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu. Để giải quyết thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025. Một trong mục tiêu được đặt ra trong Đề án này là đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Bước tiến lớn trong cải cách hành chính (29/10/20)

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm trong Dự án Luật cư trú sửa đổi, dự kiến được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 là quy định quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân thay thế sổ hộ khẩu giấy.
Việc bỏ hộ khẩu giấy sẽ góp phần tiến tới công khai, minh bạch, đơn giản hóa giấy tờ, giảm thời gian, chi phí, xóa bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó còn bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân theo Hiến pháp.

Chính phủ với các giải pháp nâng cao năng suất lao động (27/10/20)

Năng suất lao động xã hội là một chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được tính bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trên một lao động đang làm việc trong năm. Trong quá trình phát triển đất nước, năng suất lao động là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là vấn đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững. Thời gian qua, năng suất lao động của nước ta đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, năng suất lao động vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.

Nghị Quyết 68 của Chính phủ: Đợt sóng cải cách thứ 3 về cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh (22/10/2020)

- Quảng Nam: Hướng đến nền hành chính phục vụ
- Nghị Quyết 68 của Chính phủ: Đợt sóng cải cách thứ 3 về cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh
- Mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh: Liệu có khả thi?

Xử lý hành vi phát tán video có nội dung giật gân, kiếm tiền (20/10/2020)

Thời gian qua, mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền. Đáng lo ngại là những video này đã thu hút hàng triệu người, ảnh hưởng đến nhận thức, lối sống, thậm chí cả nhân cách của trẻ em, phần nào kéo văn hóa nghe - xem của xã hội đi xuống. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những nội dung này vẫn xuất hiện tràn lan, khó kiểm soát.
Trước thực trạng này, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý những video có nội dung nhảm nhí, giật gân tràn lan trên mạng xã hội.

Dịch Covid 19: Cú hích cho chuyển sang hành chính số (15/10/2020)

Dịch Covid 19 với diễn biến phức tạp, khó lường của nó đã, đang và sẽ là những thách thức không nhỏ đối với hệ thống quản lý, quản trị của mỗi quốc gia. Trong phòng chống dịch Covid 19, bên cạnh thách thức là những cơ hội, những yêu cầu, đòi hỏi và cho chúng ta nhận diện rõ ràng hơn khả năng thực hiện tốt nhiều công việc, trong đó có cải cách hành chính. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính hôm nay với chủ đề” Dịch Covid 19: Cú hích cho chuyển sang hành chính số”

Phát triển chuỗi giá trị toàn cầu - Cần hơn nữa những chính sách (13/10/20)

Chuỗi giá trị toàn cầu (hay còn gọi là chuỗi cung ứng toàn cầu) là một dây chuyền sản xuất kinh doanh theo phương thức toàn cầu hoá trong đó nhiều nước tham gia vào các công đoạn khác nhau từ thiết kế chế tạo tiếp thị đến phân phối và hỗ trợ người tiêu dùng. Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm bằng cách tham gia chuỗi mắt xích cung ứng toàn cầu là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp nội địa phát triển và nền kinh tế nước ta đẩy mạnh tăng trưởng.
Để đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, Chính phủ đã đề ra ba giải pháp đột phá như: đột phá về thể chế, đột phá về nhân lực chất lượng và phát triển hạ tầng công nghệ.

Các bộ, ngành, địa phương tăng đầu tư cho chuyển đổi số (08/10/20)

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số, trong đó, lồng ghép các nội dung liên quan chính phủ điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số... Đây là nội dung được nhiều người quan tâm trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương diễn ra mới đây. Thủ tướng cũng yêu cầu, bắt đầu từ năm 2021 thực hiện đánh giá, công bố xếp hạng chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương hàng năm.

Quản lý hàng xách tay (06/10/20)

Hàng xách tay là những mặt hàng được sản xuất hoặc phân phối tại thị trường nước ngoài, được các cá nhân (người đi du lịch, công tác ở nước ngoài…) mua trực tiếp và mang về Việt Nam. Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10 quy định hàng nhập lậu gồm hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu không có giấy phép nhập khẩu, không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan. Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo... cũng được xếp vào diện hàng lậu. Bán hàng xách tay không có hóa đơn, chứng từ kèm theo như quy định, không làm thủ tục hải quan... cũng bị xác định là hàng hóa nhập lậu và bị xử phạt. Câu hỏi đặt ra là việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đã đủ mạnh để ngăn chặn hàng lậu núp bóng hàng xách tay hay chưa?

Đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử (01/10/2020)

Việc xây dựng chính phủ điện tử Ở Việt Nam đã có bước đi đột phá và đã đạt những thành quả lớn, được thế giới ghi nhận đánh giá cao. Năm 2020 Việt Nam đứng thứ 86/193 quốc gia về mức độ phát triển Chính phủ điện tử, tăng hai bậc so với giai đoạn trước.Tuy nhiên vẫn những khó khăn nhất định, trong đó chủ yếu là khó khăn trong xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cũng như tâm lý e ngại của một bộ phận công chức và người đứng đầu….Vì vậy để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng chính phủ số chúng ta cần đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung- nhất là cơ sở dữ liệu quóc gia về dân cư, và nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Những vấn đề cần quan tâm. (29/09/2020)

Để tận dụng tốt thời cơ và vượt qua những nguy cơ, thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề khai thác nguồn lực con người, nhất là xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề đang được đặt ra đối với nước ta. Vậy Chính phủ đã có những chỉ đạo, giải pháp đột phá như thế nào để phát triển nguồn nhân lực bền vững trong tương lai?

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
17h00-17h50 Nhịp sống
22h55-23h00 Quảng bá vov1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: