logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

PAPI 2021: COVID-19 tác động lớn đến hiệu quả quản trị cấp tỉnh (12/05/2022)

Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) vừa công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021. Vậy PAPI năm 2021 có những điểm sáng gì? Người dân vẫn chưa hài lòng về chỉ số nào trong điều hành, phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh?

Tăng tốc hoàn thành dự án trọng điểm sau đại dịch (10/5/2022)

Bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách; qua đó, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những năm tới.

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (05/05/2022)

Ngày 06/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế (03/05/2022)

Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 54 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết đặt mục tiêu hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

Chuyển đổi số: Xây dựng từ nền tảng hóa đơn điện tử (28/04/2022)

Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, hóa đơn ngày nay còn được thể hiện bằng “số”, tức là hóa đơn được biểu thị dưới dạng dữ liệu điện tử, được ký số, ký điện tử, được gửi – nhận điện tử, được kết nối chuyển dữ liệu điện tử tới cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn,…), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, khắc phục rủi ro trong lưu trữ, bảo quản hóa đơn (mất, hỏng, cháy). Đối với người mua hàng, sau khi nhận hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua, tạo sự yên tâm. Về mặt xã hội, việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nói riêng và gian lận trong kinh doanh nói chung.

Người lao động, doanh nghiệp với tăng lương tối thiểu vùng (26/04/2022)

Sau hai phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động trong các doanh nghiệp, Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, qua các phiên đàm phán, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được tăng 5,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Sau đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được tăng 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019. Còn năm 2021 và nửa đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên mức lương tối thiểu vùng vẫn chưa tăng và tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90 năm 2019. Kết thúc phiên họp, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án được đa số các thành viên đồng ý để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Chuyển đổi số: Đi đầu từ các cơ quan hành chính Nhà nước (21/04/2022)

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.
Mới đây, Bộ Thông tin và truyền thông đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 để tạo bước đột phá, thống nhất nhận thức từ quan điểm chỉ đạo đến hành động, đặc biệt phải bố trí nguồn lực hợp lý, hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (19/04/2022)

Các doanh nghiệp Nhà nước đang nắm giữ nguồn lực lớn, khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường. Các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất so với các doanh nghiệp khác, tỉ suất lợi nhuận trên vốn và trên tổng tài sản cao nhất so với các khu vực khác. Trong những năm qua, toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và đan xen nhiều thách thức. Làm thế nào để doanh nghiệp Nhà nước thực sự có vị trí then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế là vấn đề được Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (14/04/2022)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Trong đó, về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Mục tiêu là tạo sự thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Để người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (12/04/2022)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang mong đợi các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ sẽ sớm đi vào cuộc sống. Bởi trong thời điểm khó khăn hiện nay, tận dụng tốt nguồn lực của gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng là mục tiêu quan trọng để đất nước quay lại với đường đua tăng trưởng kinh tế và bảo đảm phát triển ổn định.

Sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành (07/4/2022)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, đối với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình (có Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong kèm theo) gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 3/2022.

Tạo đột phá về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội (05/04/2022)

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội; vừa là mục tiêu, giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản nói riêng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thời gian qua, hàng loạt chính sách liên quan mật thiết đến việc hoàn thiện, phát triển thị trường nhà ở được xem như chìa khoá mở rộng cánh cửa nhà ở xã hội cho cả người dân và doanh nghiệp. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Một trong các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 11 là bảo đảm an sinh xã hội và đời sống (trong đó có nhà ở) của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Từng bước bình thường hóa với dịch Covid 19 (29/03/2022)

Từng bước "bình thường hóa" với dịch COVID-19 là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo; thuận lợi, thời cơ ít hơn khó khăn và thách thức. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song cũng không hoang mang, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ngày 11/10/2021.

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (24/03/3022)

25 dịch vụ công được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia lần này đều là những dịch vụ thiết yếu đối với mỗi người dân, như: Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn…

Chính phủ đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế (22/03/2022)

Năm 2022, Chính phủ tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động (17/03/2022)

Chủ trì phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, phải tạo ra được bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, cải cách hành chính phải bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó có định hướng đúng, tổ chức thực hiện tốt, giảm phiền hà, sách nhiễu, làm cho bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh. Những gì chưa làm được, những gì nhân dân, doanh nghiệp góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện. Quan điểm là đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển.

Triển khai gói kích thích kinh tế 350.000 tỷ đồng làm sao cho hiệu quả? (15/03/2022)

Ngày 30/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn vốn hỗ trợ sẽ được tập trung giải ngân trong 2 năm 2022 và 2023.

Nỗ lực số hoá, cải cách thủ tục hành chính nhìn từ việc cấp tài khoản định danh điện tử (10/03/2022)

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung kết nối, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện thể chế liên quan đến dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Trong đó, từ cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp định danh điện tử cho công dân để thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng.

Đại dịch covid 19 và chính sách với nhân viên y tế (08/3/2022)

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có những chính sách hỗ trợ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần tới lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế. Vậy nhưng thực tế, những chế độ đãi ngộ đó vẫn còn những điều cần bàn và đặt ra vấn đề cần xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bộ, đặc thù cho lực lượng y tế ở tất cả các tuyến, các lĩnh vực, như bước chuẩn bị căn cơ để có thể ứng phó hiệu quả, kịp thời với các đại dịch có thể xuất hiện trong tương lai.

Hiệu quả sau 3 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (3/3/2022)

Trong 3 năm, từ 2019 - 2021, cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được hơn 10 nghìn cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hơn 2 nghìn tỷ đồng...

Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (01/03/22)

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và 5 năm 2021-2025. Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 ngày 30-1-2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết này được đánh giá là phù hợp với bối cảnh hiện nay của Việt Nam và cả quốc tế, là quyết sách chiến lược quan trọng, toàn diện nhất để cụ thể hóa chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Chính phủ đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia (24/02/2022)

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không chỉ ở riêng nước ta mà trên bình diện toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép”, vừa chống đại dịch COVID-19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, hoạt động chuyển đổi số thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực ở cả 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Vậy nhưng, để thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

Từ các Nghị quyết của Chính phủ: Dự báo một năm chuyển biến mạnh mẽ (22/02/2022)

Năm nay, Chính phủ triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển KTXH, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. Đồng thời, triển khai nhất quán từ Trung ương đến địa phương quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sau dịch bệnh.

Từ các Nghị quyết của Chính phủ: Dự báo một năm chuyển biến mạnh mẽ (22/2/2022)

Năm nay, Chính phủ triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển KTXH, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. Đồng thời, triển khai nhất quán từ Trung ương đến địa phương quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sau dịch bệnh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. (17/02/2022)

Chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, thực hiện Đề án được xác định là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá của Chương trình chuyển đổi số của Chính phủ trong năm nay và những năm tiếp theo.
Vậy làm thế nào để hoàn thiện và khai thác hiệu quả từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư? Chúng tôi đề cập nội dung này trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.

Xây dựng chính phủ trong sạch, liêm chính, nói không với tham nhũng (15/02/2022)

Chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng với Chính phủ, các thành viên Chính phủ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy công quyền càng phải xác định đây là “nhiệm vụ then chốt”. Mục tiêu của văn hóa liêm chính trong Chính phủ là phải làm cho cán bộ, công chức, viên chức từ chỗ “không dám tham nhũng” đến chỗ “không cần”, “không muốn” tham nhũng. Đây là công việc khó và không thể trong một sớm, một chiều mà đòi hỏi phải vừa kiên quyết, vừa kiên trì, bằng sức mạnh tổng hợp của của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Giải pháp nâng cao mức độ, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (10/02/2022)

Hiện, cả nước có 70 bộ, ngành, địa phương đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4. Chính phủ đặt mục tiêu, năm nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương sẽ hoàn thành mục tiêu này.
Vậy dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ tác động như thế nào đến việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp? Giải pháp nào để nâng cao mức độ cũng như hiệu quả của các dịch vụ công này?

Chính phủ: Giải quyết những vấn đề còn tồn tại để phát triển bền vững (08/02/2022)

Năm qua là một năm nhiều khó khăn, thử thách. Thiên tai, dịch bệnh, gây thiệt hại rất nặng nề; đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến mọi mặt đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh đình trệ; hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, giảm sâu thu nhập; hoạt động văn hóa, xã hội và đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức đó, với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ đã chủ động thích ứng, thực thi những hành động kịp thời, phù hợp, vững vàng chèo lái nền kinh tế đất nước, đạt được thành tựu rất có ý nghĩa. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2022, Chính phủ xác định phương châm hành động“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, theo đó đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, không lơ là, chủ quan trước đại dịch; tranh thủ thời cơ, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong “trạng thái bình thường mới”./.

Đoàn kết kỷ cương - Vững tay chèo lái (01/02/2022)

Câu chuyện đầu năm chúng ta hay nói với nhau về những dự định trong năm mới. Bởi lẽ mùa xuân là mùa của niềm tin và khát vọng. Trong Chương trình mừng xuân mới Nhâm Dần hôm nay vói chủ đề “Đoàn kết kỷ cương – Vững tay chèo lái”, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một năm tuy đất nước gặp nhiều sóng gió, nhưng với bàn tay chèo lái vững vàng của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng, đồng tâm của người dân đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Những dấu ấn đó là tiền đề để dân tộc ta bước vào xuân mới mới 2022 với những khát vọng mới về chiến thắng dịch bệnh Covid19, về sự phát triển bền vững của đất nước.

Chính phủ thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh (27/01/2022)

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch COVID-19, Chính phủ ban hành Nghị quyết tiếp nối các Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 THức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: