logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (19/04/2022)

Các doanh nghiệp Nhà nước đang nắm giữ nguồn lực lớn, khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường. Các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất so với các doanh nghiệp khác, tỉ suất lợi nhuận trên vốn và trên tổng tài sản cao nhất so với các khu vực khác. Trong những năm qua, toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và đan xen nhiều thách thức. Làm thế nào để doanh nghiệp Nhà nước thực sự có vị trí then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế là vấn đề được Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (14/04/2022)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Trong đó, về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Mục tiêu là tạo sự thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Để người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (12/04/2022)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang mong đợi các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ sẽ sớm đi vào cuộc sống. Bởi trong thời điểm khó khăn hiện nay, tận dụng tốt nguồn lực của gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng là mục tiêu quan trọng để đất nước quay lại với đường đua tăng trưởng kinh tế và bảo đảm phát triển ổn định.

Sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành (07/4/2022)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, đối với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình (có Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong kèm theo) gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 3/2022.

Tạo đột phá về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội (05/04/2022)

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội; vừa là mục tiêu, giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản nói riêng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thời gian qua, hàng loạt chính sách liên quan mật thiết đến việc hoàn thiện, phát triển thị trường nhà ở được xem như chìa khoá mở rộng cánh cửa nhà ở xã hội cho cả người dân và doanh nghiệp. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Một trong các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 11 là bảo đảm an sinh xã hội và đời sống (trong đó có nhà ở) của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Từng bước bình thường hóa với dịch Covid 19 (29/03/2022)

Từng bước "bình thường hóa" với dịch COVID-19 là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo; thuận lợi, thời cơ ít hơn khó khăn và thách thức. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song cũng không hoang mang, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ngày 11/10/2021.

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (24/03/3022)

25 dịch vụ công được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia lần này đều là những dịch vụ thiết yếu đối với mỗi người dân, như: Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn…

Chính phủ đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế (22/03/2022)

Năm 2022, Chính phủ tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động (17/03/2022)

Chủ trì phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, phải tạo ra được bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, cải cách hành chính phải bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó có định hướng đúng, tổ chức thực hiện tốt, giảm phiền hà, sách nhiễu, làm cho bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh. Những gì chưa làm được, những gì nhân dân, doanh nghiệp góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện. Quan điểm là đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển.

Triển khai gói kích thích kinh tế 350.000 tỷ đồng làm sao cho hiệu quả? (15/03/2022)

Ngày 30/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn vốn hỗ trợ sẽ được tập trung giải ngân trong 2 năm 2022 và 2023.

Nỗ lực số hoá, cải cách thủ tục hành chính nhìn từ việc cấp tài khoản định danh điện tử (10/03/2022)

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung kết nối, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện thể chế liên quan đến dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Trong đó, từ cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp định danh điện tử cho công dân để thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng.

Đại dịch covid 19 và chính sách với nhân viên y tế (08/3/2022)

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có những chính sách hỗ trợ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần tới lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế. Vậy nhưng thực tế, những chế độ đãi ngộ đó vẫn còn những điều cần bàn và đặt ra vấn đề cần xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bộ, đặc thù cho lực lượng y tế ở tất cả các tuyến, các lĩnh vực, như bước chuẩn bị căn cơ để có thể ứng phó hiệu quả, kịp thời với các đại dịch có thể xuất hiện trong tương lai.

Hiệu quả sau 3 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (3/3/2022)

Trong 3 năm, từ 2019 - 2021, cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được hơn 10 nghìn cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hơn 2 nghìn tỷ đồng...

Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (01/03/22)

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và 5 năm 2021-2025. Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 ngày 30-1-2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết này được đánh giá là phù hợp với bối cảnh hiện nay của Việt Nam và cả quốc tế, là quyết sách chiến lược quan trọng, toàn diện nhất để cụ thể hóa chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Chính phủ đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia (24/02/2022)

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không chỉ ở riêng nước ta mà trên bình diện toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép”, vừa chống đại dịch COVID-19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, hoạt động chuyển đổi số thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực ở cả 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Vậy nhưng, để thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: