logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Ngọa Vân: Nơi "cảnh phật cõi tiên" (15/01/2021)

- Mục sư Điểu Phi: Mục sư của buôn làng
- Ngọa Vân: Nơi "cảnh phật cõi tiên"
- Sống Đức Ái trong mọi sự.

Người có tín nhiệm thấp không đạt trên 50% sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND (15/01/2021)

Người được dự kiến giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri không đạt trên 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần 3. Đây là nội dung vừa được UBTVQH quyết định tại phiên họp thứ 52, khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm thế nào để lựa chọn được những đại biểu Quốc hội xứng đáng, đủ năng lực, tài đức, thực hiện trọn vẹn vai trò đại diện dân cử trong nhiệm kỳ mới là yêu cầu và cũng là mong mỏi của cử tri.

Không để buôn lậu gia tăng, hình thành điểm nóng tại địa bàn Hải quan quản lý. (15/01/2021)

- Không để buôn lậu gia tăng, hình thành điểm nóng tại địa bàn Hải quan quản lý.
- Thanh Hoá: Trắng đêm chặn Covid 19 từ biên giới.

Cải cách thủ tục hành chính: Vì nhân dân phục vụ (14/01/2021)

Năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện các lĩnh vực, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới công tác điều hành dựa trên nền tảng số. Hiện, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung tương đến địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, ký số văn bản trên môi trường điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính… Những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, chính là tiền đề quan trọng để năm 2021 này, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ, của người dân và doanh nghiệp.

Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (13/01/2021)

Còn một kỳ họp nữa là nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV kết thúc. Đây là 1 nhiệm kỳ được đánh giá sôi nổi, linh hoạt, không ngừng cải tiến và đổi mới nhằm phát huy tối đa dân chủ. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ cũng cho thấy sự nghiêm túc, tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội gửi đến Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”. Lạng Sơn đưa nhanh chóng Nghị quyết vào cuộc sống.

Chính phủ với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 (12/01/2021)

Như thường lệ, ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2021), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây là những Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Quốc Hội khóa 14 quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước (11/01/2021)

Quốc hội khóa 14 bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Đây cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất có vai trò lớn trong việc thể chế hóa Nghị quyết của Đảng trong từng quyết sách. Đặc biệt, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là một chức năng cơ bản của Quốc hội. Với những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội Quốc hội tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng này nhằm góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép (11/01/2021)

- Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.
- Công an Hà Nội bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm.

2020: Năm đặc biệt trong đời sống tôn giáo (11/01/2021)

Năm 2020 đánh dấu một năm đặc biệt đối với mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và đời sống tôn giáo nói riêng. Đối với tôn giáo, dịch COVID-19 xảy ra khiến nhiều sự kiện, hoạt động Phật sự, sinh hoạt mục vụ tạm ngưng hoặc tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn cho các chức sắc, chức việc, người theo đạo. Mặc dù vậy, năm 2020, các tôn giáo vẫn tham gia vào nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Lãng phí đất vàng ở Hà Tĩnh.

Cần nghiêm trị những kẻ hành xử côn đồ sau va chạm giao thông. Lãng phí đất vàng ở Hà Tĩnh.

Dấu ấn đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 (08/01/2021)

Giám sát là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội. Thực hiện chức năng này, Quốc hội ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Cầu nối giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp (7/01/2021)

Ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức được khai trương. Từ 8 dịch vụ công được cung cấp thời điểm khai trương, đến ngày 30/12/2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%). Nhìn lại 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia là nội dung của chương trình Chính phủ với người dân.

Công tác cán bộ của Đảng: Nhiệm vụ then chốt của then chốt (05/01/2021)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn giành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng: Đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đảng ta luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Chân lý này ngày càng được khẳng định đặc biệt trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, Trung ương đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Lựa chọn nhân sự đề bầu vào Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII là công việc hệ trọng, nhiệm vụ then chốt của then chốt, có tính quyết định cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Bài học quý báu từ Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/2020)

Ngày này 75 năm trước, đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài, khó khăn chồng chất, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; với sự tin tưởng, đoàn kết và lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, 1/1946, đã thắng lợi to lớn. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội.

Bắc Giang tăng cường phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo nổ dịp cuối năm.

Bắc Giang tăng cường phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo nổ dịp cuối năm. Lạng Sơn không để buôn lậu gia tăng, hình thành điểm nóng.

Công tác phòng chống tham nhũng (05/01/21)

Cùng với những thành tựu “rất quan trọng” và “khá toàn diện” trên các lĩnh vực mà nước ta đã đạt được, năm qua kết quả công tác phòng, chống tham nhũng cũng là một trong những điểm sáng, là dấu ấn nổi bật. Các chuyên gia cho rằng, những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, có tính cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, với Chính phủ

Những giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 (04/01/2021)

Trong muôn vàn khó khăn của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, một trong sáu nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đó là xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ. Ngày 03/9/1945, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Lâm thời đã họp phiên họp đầu tiên và xác định nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội để ấn định cho nước Việt Nam mới một bản Hiến pháp. Trong phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày với Chính phủ rằng: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. 10 tháng sau khi Quốc hội khóa I ra đời, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I chính thức thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Vì hoàn cảnh chiến tranh, bản Hiến pháp năm 1946 không được chính thức công bố nhưng Hiến pháp năm 1946 được đánh giá là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém một bản Hiến pháp nào trên thế giới với những giá trị có ý nghĩa muôn đời:

Cải cách hành chính ngành hải quan (31/12/20)

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ quan tâm, chú trọng và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Trong tiến trình đó, ngành Tài chính nói chung và ngành Hải quan nói riêng đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai cải cách hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực và đã được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

AIPA 41- điểm nhấn hoạt động đối ngoại Quốc hội 2020 (30/12/2020)

Đối ngoại Quốc hội của Việt Nam trong năm 2020 đạt được những thành tích nổi bật, phản ánh sự hội nhập mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao nghị viện, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2020 là một năm thành công trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong đó có đóng góp nổi bật của Quốc hội thông qua việc đảm nhiệm thành công vai trò đăng cai tổ chức các hoạt động của Năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA) với dấu ấn quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến và hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên đại hội đồng AIPA 41. Đây cũng được coi là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nói chung

Kiên quyết khắc phục tiêu cực, vận động không lành mạnh.

Kiên quyết khắc phục tiêu cực, vận động không lành mạnh. Bắc Giang đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Chi bộ 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vận động nhân dân làm theo gương Bác.

Dấu ấn trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ (29/12/20)

Năm 2020 sắp khép lại, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020. Cụ thể, cả nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển KTXH. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 bình quân 6,8%/năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng cả năm 2020 đạt 2,91%, là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Quán triệt phương châm “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, vừa thực hiện hiệu quả các mục tiêu trọng tâm, vừa xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Dấu ấn đổi mới - tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam (28/12/2020)

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo lập được sự tin tưởng và những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) sắp kết thúc, Quốc hội đã chứng kiến nhiều sự đổi mới với những dấu ấn đậm nét, tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam.

Thấy gì từ vụ án lừa đảo qua hình thức bán hàng đa cấp của Liên Kết Việt (28/12/2020)

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng.
- Thực thi pháp luật về Bảo hiểm xã hội: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
- Thực trạng tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy ở các tỉnh biên giới Tây nam.

Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật (25/12/2020)

Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau: - Điểm lại những thành công và hạn chế của ngành Tư pháp trong năm 2020 - Bộ đội Biên phòng Việt Nam tuyên truyền, phổ biến pháp luật. - Chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Dấu ấn công tác lập pháp của Quốc hội (ngày 25/12/2020)

75 năm hình hành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức năng lập pháp, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng đổi mới và ngày càng thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong công tác lập hiến, lập pháp, nhằm đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng và của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Giáng sinh: Trao gửi yêu thương, an lành, hạnh phúc (25/12/2020)

Giáng sinh rộn ràng, ấm áp đã hiện diện trên khắp các xứ, họ đạo, trên từng khu phố. Trong đêm vọng và canh thức Giáng sinh, không chỉ người Ki tô giáo, mà cả những người không theo đạo đều háo hức chờ đón thời khắc Chúa Giáng sinh trong niềm hân hoan, cùng với gia đình, người thân, bạn bè cầu mong những điều tốt đẹp. Nếu như trong đêm vọng, những bàn tay nắm chặt, cùng cầu nguyện một mùa Giáng sinh an lành, thì trong ngày chính lễ, với tâm trạng hân hoan, các gia đình tụ họp, quây quần trò chuyện, tặng quà, chia sẻ niềm vui Giáng sinh.

Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (24/12/2020)

Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đưa quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho những chính sách bảo vệ môi trường khác.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động (24/12/2020)

Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Gần 75 năm trước, ngày 6/1/1946, trong khói lửa chiến tranh, giữa lúc lâm nguy nhất của đất nước đang thù trong, giặc ngoài, nhân dân ta, những người lần đầu là chủ nhân của một nước độc lập nô nức và hãnh diện cầm lá phiếu bầu đại biểu đại diện cho mình vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Quốc hội vẫn là nơi hội tụ đầy đủ đại diện của các đảng phái, thành phần, tầng lớp trong xã hội. Và đặc biệt, Quốc hội luôn đồng hành với nhân dân trong từng bước đi gian khó của một nhà nước dân chủ mới được thành lập. Quốc hội của dân, vì nhân dân mà hoạt động là bản chất xuyên suốt ngay từ những ngày đầu thành lập và cần được gìn giữ, phát huy trong thời điểm hiện nay, nhất là khi Quốc hội sắp bước sang một nhiệm kỳ mới để hoạt động của Quốc hội đáp ứng tốt hơn mong mỏi, tâm nguyện của cử tri và nhân dân.

Nghị định 143: Liệu có giải quyết được những vướng mắc trong tinh giản biên chế vốn “siết chỗ nọ, phình chỗ kia”? (24/12/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 143, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế. Nghị định mới này có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.
Vậy theo Nghị định 143 thì những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế? Và với việc ban hành Nghị định mới này, liệu có giải quyết được những vướng mắc trong công tác tinh giản biên chế vốn “siết chỗ nọ, phình chỗ kia”?

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
17h00-17h50 Nhịp sống
22h55-23h00 Quảng bá vov1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: