logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 20:45 30/12/2022
Chính phủ điều hành linh hoạt, phù hợp trước biến động (03/01/2023)

VOV1 - Năm 2022, Chính phủ đề ra phương châm hành động là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", với 6 quan điểm, trọng tâm trong chỉ đạo điều hành: Thứ nhất, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thứ hai, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Thứ ba, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển KTXH. Thứ tư, tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế; Thứ năm, bảo đảm an sinh xã hội, an dân; Thứ sáu, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2022 đã khép lại, đến thời điểm này có thể khẳng định, những kết quả kinh tế - xã hội đạt được cả năm vừa qua là hết sức tích cực, minh chứng cho đường lối đúng đắn và sự điều hành hiệu quả của Chính phủ.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: