logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:40 22/12/2022
Đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm - tránh căn bệnh hình thức (22/12/2022)

VOV1 - Có thể nói, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm, đánh giá một cách khách quan, thực chất sẽ giúp mỗi người có ý thức “tự soi, tự sửa”. Từ đó phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Vậy làm thế nào để nội dung này đúng thực chất, nghiêm túc và mang lại hiệu quả, tránh căn bệnh hình thức? Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN cùng bàn luận về nội dung này.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: