logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 14 kết quả

Danh sách tin tìm thấy

Công trình cân bằng năng lượng đẩy mạnh mục tiêu Net Zero vào năm 2050 (1/12/2023)

Công trình cân bằng năng lượng đẩy mạnh mục tiêu Net Zero vào năm 2050 (1/12/2023)

Ngày phát hành 17:38 | 1/12/2023

Công trình cân bằng năng lượng đẩy mạnh mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
- Các công trình cân bằng năng lượng kiểu mẫu trên thế giới.

BÀI 1 LOẠT BÀI:“Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”- Cơ hội TKNL, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp.

BÀI 1 LOẠT BÀI:“Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”- Cơ hội TKNL, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp.

Ngày phát hành 12:34 | 22/8/2023

Ngày 26/07/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt khoảng 8-10% vào năm 2030 và khoảng 15-20% vào năm 2050 so với kịch bản thông thường. Trước đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/05/2023 cũng đã khẳng định giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một trong các giải pháp, nguồn lực để thực hiện thành công Quy hoạch này.
Hai Quy hoạch chuyên ngành kể trên đều đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hoá các mục tiêu TKNL đặt ra tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cam kết đưa mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).
Nguồn lực nào để hiện thực hoá các mục tiêu đã đề ra? Loạt bài 3 kỳ “Vốn đầu tư vào TKNL trong hành trình tiến đến Net Zero” của PV Bảo Ngọc sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề vốn - nguồn lực quan trọng để hiện thực hoá tiềm năng TKNL ở Việt Nam.
Bài 1: Cơ hội TKNL, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp”.

Loạt bài “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero” - Bài 1: Cơ hội tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam (16/08/2023)

Loạt bài “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero” - Bài 1: Cơ hội tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam (16/08/2023)

Ngày phát hành 16:22 | 16/8/2023

- Ngày 26/07/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt khoảng 8-10% vào năm 2030 và khoảng 15-20% vào năm 2050 so với kịch bản thông thường. Trước đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/05/2023 cũng đã khẳng định giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một trong các giải pháp, nguồn lực để thực hiện thành công Quy hoạch này.
- Hai Quy hoạch chuyên ngành kể trên đều đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hoá các mục tiêu TKNL đặt ra tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cam kết đưa mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).
- Nguồn lực nào để hiện thực hoá các mục tiêu đã đề ra? Loạt bài 3 kỳ “Vốn đầu tư vào TKNL trong hành trình tiến đến Net Zero” của PV Bảo Ngọc sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề vốn - nguồn lực quan trọng để hiện thực hoá tiềm năng TKNL ở Việt Nam. Chương trình Dòng chảy kinh tế thứ 4, ngày 16/08/2023 sẽ phát sóng bài đầu tiên, với nhan đề: “Cơ hội TKNL, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam”.

BÀI 3 LOẠT BÀI: “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”- Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero: Những vấn đề đặt ra

BÀI 3 LOẠT BÀI: “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”- Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero: Những vấn đề đặt ra

Ngày phát hành 12:48 | 22/8/2023

Cơ hội tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp là rất lớn. Giá trị mang lại không chỉ cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh trên thương trường mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi xanh, tiến đến mục tiêu trung hoà cácbon - phát thải ròng bằng 0 (Net zero) vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ. Làm gì để doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng; Và để có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng? Để hiện thực hoá mục tiêu TKNL, chuyển đổi xanh trong các ngành kinh tế - doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng? Nội dung này sẽ được PV Bảo Ngọc đề cập trong bài cuối của loạt bài “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero” với nhan đề “Những vấn đề đặt ra”.

Bài cuối của loạt bài "Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”: "Những vấn đề đặt ra" (18/08/2023)

Bài cuối của loạt bài

Ngày phát hành 13:37 | 18/8/2023

"Những vấn đề đặt ra" - bài cuối của loạt bài: “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”.
- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành du lịch

Petrovietnam triển khai các giải pháp “xanh hoá”, hướng tới mục tiêu Net zero bằng 0 vào năm 2050 (20/05/2024)

Petrovietnam triển khai các giải pháp “xanh hoá”, hướng tới mục tiêu Net zero bằng 0 vào năm 2050 (20/05/2024)

Ngày phát hành 14:54 | 20/5/2024

Tại Việt Nam, phát thải khí nhà kính đang vào khoảng 400 triệu tấn CO2, trong đó lĩnh vực năng lượng chiếm khoảng 2/3. Xác định là tập đoàn kinh tế năng lượng trụ cột của đất nước, Tập đoàn dấu khí Việt Nam (Petrovietnam) đang thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi xanh. Trong đó, cùng với giảm phát thải trực tiếp, Petrovietnam đang tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon nhằm bù đắp phần phát thải. CTV Thuỳ Dung tổng hợp thông tin:

Net Zero và những vấn đề đặt ra trong sử dụng hiệu quả năng lượng (04/03/2022)

Net Zero và những vấn đề đặt ra trong sử dụng hiệu quả năng lượng (04/03/2022)

Ngày phát hành 10:0 | 4/3/2022

Net Zero và những vấn đề đặt ra trong sử dụng hiệu quả năng lượng.
- Khai thác hiệu quả tài chính xanh quốc tế cho mục tiêu NetZero

Thúc đẩy TKNL trong các ngành công nghiệp: Hiện thực hoá cam kết Net Zero

Thúc đẩy TKNL trong các ngành công nghiệp: 
Hiện thực hoá cam kết Net Zero

Ngày phát hành 11:16 | 17/11/2022

Xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng trong đảm bảo nguồn cung năng lượng cũng như giảm phát thải ra môi trường, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (quyết định số 280/QĐ-TTg) nhấn mạnh vai trò của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra 500 TOE) trở lên.

Giảm cường độ sử dụng năng lượng của nền kinh tế: Một giải pháp đạt Net Zero được nhấn mạnh tại Lễ công bố Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021

Giảm cường độ sử dụng năng lượng của nền kinh tế: Một giải pháp đạt Net Zero được nhấn mạnh tại Lễ công bố Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021

Ngày phát hành 17:1 | 2/6/2022

Phát biểu tại buổi lễ công bố Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021 do Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) tổ chức sáng nay (02/6), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mạnh các nguồn năng lượng mới và tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia, đồng thời tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm cường độ sử dụng năng lượng của nền kinh tế để Việt Nam có thể đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Nắng nóng, net zero và tăng trưởng xanh (19/7/2022)

Nắng nóng, net zero và tăng trưởng xanh (19/7/2022)

Ngày phát hành 8:32 | 19/7/2022

Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng dồn dập thông tin về đợt nắng nóng khủng khiếp tại các nước và khu vực trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, Châu Phi… Tại châu Âu, hàng trăm người đã thiệt mạng vì nắng nóng chỉ trong tháng 5 và tháng 6. Nhiều địa phương ở Trung Quốc phải mở cửa các “hầm trú ẩn” cho dân vào tránh nóng. Nước ta, khu vực miền Bắc và Miền Trung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Hôm qua, lượng điện tiêu thụ đã lập kỷ lục. Nắng nóng khốc liệt là một trong những biểu hiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu- vấn đề toàn cầu. Khả năng ứng phó của chúng ta đến đâu? Giải pháp nào để thích ứng với biến đổi khí hậu? Bình luận của BTV Ngọc Diệu đề cập nội dung này.

“Chiến lược Net Zero” của Anh: Từ kế hoạch đến thực tế (27/10/2021)

“Chiến lược Net Zero” của Anh: Từ kế hoạch đến thực tế (27/10/2021)

Ngày phát hành 10:14 | 27/10/2021

Vào đầu tuần tới, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới sẽ tới Anh tham dự Hội nghị về Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26). Là nước chủ nhà của hội nghị, Vương quốc Anh có hàng loạt động thái, từ kêu gọi, vận động đến việc tổ chức các sự kiện, công bố các chiến lược tham vọng nhằm thể hiện nỗ lực đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong đó, đáng chú ý là bản “chiến lược trung hòa khí thải”, còn được biết đến là chiến lược “Net Zero” đưa khí thải ra khí quyển về 0 vào năm 2050. Đây là kế hoạch đầy tham vọng của Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-xơn. Tuy nhiên để kế hoạch này trở thành hiện thực đòi hỏi một lộ trình cụ thể với nhiều việc phải làm. Nước Anh đã thực hiện mục tiêu này đến đâu?

Vì sao Chiến dịch Giờ trái đất 2024 WWF phát động có chủ đề "Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zero", Việt Nam lại có thông điệp "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" ?! (20/03/2024)

Vì sao Chiến dịch Giờ trái đất 2024 WWF phát động có chủ đề

Ngày phát hành 16:44 | 20/3/2024

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Giảm dấu chân cácbon - Hướng tới Net Zero”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Để hiện thực hoá Thông điệp này, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng Chiến dịch bằng nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục lan toả tới cộng đồng thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Sự kiện tắt đèn “60+” được diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ 7 ngày 23/03. Đây cũng là nội dung của Chương trình Chuyên gia của bạn hôm nay, với sự tham gia của ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.

Bài 2: “Vốn lớn: nguồn nào?” trong Loạt bài "Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong Hành trình tiến đến Net Zero" (17/08/2023)

Bài 2: “Vốn lớn: nguồn nào?” trong Loạt bài

Ngày phát hành 9:0 | 17/8/2023

Bài 2 loạt bài “Vốn đầu tư vào Tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero”, với nhan đề: “Vốn lớn: nguồn nào?”
- PV chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên về xu hướng dịch chuyển đầu tư khu đô thị phía Đông Hà Nội.

BÀI 2 LOẠT BÀI: “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero” - “Vốn lớn: nguồn nào?”

BÀI 2 LOẠT BÀI: “Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero” - “Vốn lớn: nguồn nào?”

Ngày phát hành 12:43 | 22/8/2023

Cơ hội tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp là rất lớn. Các Quy hoạch chuyên ngành quốc gia về năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng đặt ra các mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu TKNL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm, chú trọng đầu tư các giải pháp TKNL nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh của đất nước. Nội dung này đã được khẳng định trong bài đầu tiên của loạt bài “Vốn đầu tư vào TKNL trong hành trình tiến đến Net Zero” phát sóng trong chương trình DCKT hôm qua.
Làm sao để khai thác hiệu quả tiềm năng TKNL từ hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó có khoảng 2.600 cơ sở công nghiệp đang sử dụng tới hơn 50% tổng năng lượng tiêu thụ toàn quốc trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp có tới hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, lại đang gặp rất nhiều khó khăn từ tác động của đại dịch covid-19 và sự suy giảm kinh tế toàn cầu? PV Bảo Ngọc tiếp tục đi tìm câu trả lời trong bài 2 của loạt bài này, với nhan đề “Vốn lớn: Nguồn nào?”.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: