logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 19:24 4/1/2021
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa: Nền tảng sức mạnh con người Việt Nam (04/01/2021)

VOV1 - Cùng với những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua (2016 – 2020), lĩnh vực văn hóa cũng được quan tâm phát huy, tạo những dấu ấn rõ nét. Nhiều loại hình, sản phẩm văn hoá phát triển đa dạng, các giá trị văn hoá truyền thống và di sản được kế thừa, bảo tồn, phát huy. Tuy nhiên, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng nêu lên thực tế lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chưa có nhiều đột phá, đòi hỏi cần phải được quan tâm để tiếp tục phát huy giá trị nền tảng sức mạnh con người Việt Nam.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
20h59-21h00 Báo giờ
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: