logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:0 5/1/2021
Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa (5/1/2021)

VOV1 - Sinh ra từ phong trào cách mạng quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự đùm bọc của nhân dân, quân đội ta ngày càng trưởng thành lập nên những kỳ tích không chỉ trong thời chiến mà cả thời bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ, hỗ trợ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh... Vai trò của Quân đội nhân dân ngày càng được phát huy nhất là khi Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, hiện đại hóa Quân đội, nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. Phóng viên Nguyên Nhung có bài viết: Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
5h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: