logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 12:56 26/6/2023
Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với bản sắc, giá trị nông thôn (25/06/2023)

VOV1 - Triển khai từ năm 2010 đến nay, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn tại nhiều địa phương có những thay đổi toàn diện, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Nhất là theo quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thì một số tiêu chí đòi hỏi cao hơn và khó thực hiện … Để đạt được mục tiêu đã đề ra, cần nhìn lại cách tiếp cận nông thôn mới. Xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn.
Hai vị khách mời tham gia trao đổi trong Diễn đàn chủ nhật:
- Ông Lưu Đức Khải - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nghiên cứu xã hội, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, Bộ Kế hoạch đầu tư.
- Ông Đỗ Hải Triều - Phó Chánh Văn Phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
7h00-8h30 Theo dòng TS
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: