logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 14:24 8/10/2023
Xây dựng nguồn lực nội sinh cho phát triển – Vai trò của doanh nhân thời kỳ mới (8/10/2023)

VOV1 - Được ví như “nguồn của cải vật chất khổng lồ”, tạo công ăn việc làm cho xã hội, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, doanh nhân Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong gần 40 năm đổi mới, là sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội những năm qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp - khẳng định rõ vai trò của đội quân tiên phong trên mặt trận kinh tế, làm giàu cho đất nước, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh của quốc gia trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Bối cảnh hiện nay, đang đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển của đất nước, trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045- Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập cao. Vai trò của doanh nhân trong thời kỳ mới được đặt ra như thế nào để góp phần xây dựng nguồn lực nội sinh quốc gia cho phát triển bền vững? Cùng bàn nội dung này:
- Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng Ban cố vấn, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
- Doanh nhân Trần Văn Lê, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh.
- Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tác giả : # Doanh nhân #doanh nghiệp #Nguồn lực nội sinh

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
7h00-8h30 Theo dòng TS
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Đối thoại
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: