logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 17:0 3/9/2023
Nông thôn mới - Khởi sắc những vùng quê (03/09/2023)

VOV1 - Sau hơn 12 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ trong toàn xã hội. Không riêng diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, mà hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Giải pháp nào sẽ giúp Chương trình tiếp tục hoàn thành thắng lợi những mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, giúp cho những vùng quê ngày càng giàu đẹp, nông thôn hiện đại và nông dân no ấm, văn minh? Đây là chủ đề chúng tôi cùng các vị khách mời sẽ bàn luận trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Khách mời tham gia Diễn đàn: Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp.

Tác giả : #nông thôn mới#

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: