logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 21:49 4/4/2023
Ý nghĩa quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiêm đối với công tác cán bộ (04/04/2023)

VOV1 - Ý nghĩa quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiêm đối với công tác cán bộ
Cần sớm thể chế hoá Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Kinh nghiệm trẻ hoá đội ngũ cấp uỷ viên ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: