logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:13 13/10/2021
Phòng chống tiêu cực: Kiên định mục tiêu “Đảng là đạo đức, là văn minh” (13/10/2021)

VOV1 - Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa 13) vừa diễn ra, “căn bệnh tiêu cực” đã được Trung ương thảo luận kỹ để nhận diện, phê phán và đấu tranh với các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.
Với tinh thần đó, công cuộc “chống suy thoái, tiêu cực” chắc chắn sẽ còn được thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt trong nhiệm kỳ 13 này. Như thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất nhiều lần khi nói về chỉnh đốn Đảng, đây là "công việc khó, phức tạp. Khó -nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, Dư luận đã nhiều lần đặt câu hỏi: Đâu là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái? Làm sao để ngăn chặn được từ sớm, từ xa những cán bộ đảng viên suy thoái, tự diễn biến - tự chuyển hóa? Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cùng bàn luận câu chuyện này.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

00h00-04h00 Nhập hệ VOV3
05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
8h35-8h40 Quảng cáo
08h50-08h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: