logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 17:17 12/10/2021
Nâng tầm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng lên mức cao hơn (12/10/2021)

VOV1 - Tham nhũng và tiêu cực đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do đó, công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Vì vậy tại Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương bổ sung nhiều điểm mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng .... Chương trình Xây dựng đảng hôm nay dành phần lớn thời lượng đề cập những vấn đề mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng từ Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

00h00-04h00 Nhập hệ VOV3
05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
8h35-8h40 Quảng cáo
08h50-08h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: