logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:49 19/4/2023
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-góp phần quan trọng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực (18/04/2023)

VOV1 - Hiện nay cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được phổ biến rộng rãi xuống từng cơ sở đảng, đến các chi bộ Đảng, các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Đây sẽ là tài liệu thường trực giúp các đảng viên, người đứng đầu…trong triển khai công việc trong thực tiễn, góp phần hiệu quả vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, bảo đảm "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" tham nhũng, góp phần quan trọng để phòng chống tham nhũng tốt hơn.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: