logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 17:21 16/5/2023
Học Bác đê làm tốt hơn công việc mỗi ngày (16/5/2023)

VOV1 - Trong 2 năm qua, cả nước có hơn 7 nghìn 200 (7.256) lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 966.500 việc làm theo Bác. Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ công nhân viên chức người lao động đã nỗ lực vượt khó sáng tạo và đem lại nhiều giá trị làm lợi cho đất nước. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những điển hình tiên tiến sáng tạo này trong chương trình hôm nay.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: