logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:53 25/1/2021
Xác định rõ đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường (13/01/2021)

VOV1 - Trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư 2014 và Luật Bảo vệ môi trường, các cơ quan quản lý ở địa phương và doanh nghiệp phản ánh nhiều vướng mắc liên quan đến sự khác nhau trong các quy định của 2 Luật này về yêu cầu lập, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, khi tiến hành triển khai dự án đầu tư, chủ đầu tư buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế quy trình này thường được chủ đầu tư và các bên liên quan xem nhẹ để nhanh chóng “hợp thức hóa” dự án đầu tư mặc dù đây là công cụ phân tích, dự báo các tác động môi trường của các đề xuất phát triển nhằm phục vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
10h00-10h30 Giỏi nghề
10h55-11h00 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
15h45-16h00 VOV kết nối
17h00-17h50 Nhịp sống
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h55-23h00 Quảng bá VOV1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: