logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:31 16/7/2021
Những vấn đề đặt ra sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/07/21)

VOV1 - Thưa quý vị và các bạn! Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm độc lập, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong yếu tố thuận lợi đó, cuộc bầu cử được tổ chức trong hoàn cảnh khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid 19 có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đòi hỏi phải vừa đúng pháp luật, bảo đảm quyền chính trị cho cử tri đồng thời bảo đảm an toàn. Nhìn lại những thuận lợi, khó khăn cũng như những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện để có những bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo là nội dung trọng tâm trong hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu QUốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Hội đồng bầu cử quốc gia vừa tổ chức. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: