logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:12 14/5/2024
Hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH (12/05/24)

VOV1 - Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đã có nhiều chủ trương, chính sách về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Tuy nhiên việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCCC và CNCH, đặc biệt là nội dung xã hội hóa công tác PCCC còn hết sức hạn chế; chưa khuyến khích được doanh nghiệp, người dân cùng tham gia. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Luật PCCC và CNCH là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác PCCC và CNCH; đồng thời, bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ của người dân, doanh nghiệp.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: