logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:21 28/6/2021
Động lực giảm nghèo phải từ chính người dân (28/6/2021)

VOV1 - 58% số hộ nghèo đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,75%, 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Hết năm 2020, 30 huyện thoát khỏi huyện nghèo. Đó là những kết quả đạt được sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 76 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Qua thực tiễn triển khai các chính sách về giảm nghèo cũng như Nghị quyết 76 của Quốc hội cho thấy, giảm nghèo bền vững đạt được khi động lực và quyết tâm thực hiện giảm nghèo phải từ chính người dân, của chính quyền địa phương, không phụ thuộc vào sự bao cấp cho không của Nhà nước. Đây cũng chính là vấn đề chủ đạo được nêu lên trong phiên họp thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Hội đồng Dân tộc tổ chức mới đây. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
06h28-06h30 Quảng cáo
09h15-10h00 Đối thoại
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h00-13h45 Âm nhạc 168h
15h15-15h20 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
20h59-21h00 Báo giờ
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: