logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 20:20 30/3/2024
Tiếp cận pháp luật qua ứng dụng công nghệ số (01/04/2024)

VOV1 - Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi, thách thức mới cần thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Cùng với các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này mang lại những hiệu quả riêng như thế nào? Cần thêm những giải pháp gì để phát huy mạnh mẽ và thực chất hơn tác dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật?

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: