logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 20:1 23/11/2023
Chế biến rau quả Tây Bắc: Hỗ trợ quan trọng phát triển kinh tế người dân (24/11/2023)

VOV1 - - Chế biến rau quả Tây Bắc: Hỗ trợ quan trọng phát triển kinh tế người dân
- Bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai
- Đảm bảo lúa giống cho sản xuất nông nghiệp
- Thay đổi thói quen sử dụng thuốc BVTV – khó cũng phải làm
- Tưới tiết kiệm giải pháp hữu ích cho sản xuất nông nghiệp

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: