logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 14:25 29/5/2023
Chuyển đổi số quốc gia: Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (29/05/2023)

VOV1 - "Năm Dữ liệu số quốc gia 2023" - là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra những giá trị mới. Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã phê duyệt kế hoạch hành động trọng tâm cho "Năm Dữ liệu số quốc gia 2023". Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động nhằm quản trị dữ liệu trên môi trường đặc biệt này. Bắt nguồn từ thực tiễn như thế nào để tới nay từ cấp vĩ mô cho đến tầm doanh nghiệp đều quan tâm tạo lập, khai thác nguồn dữ liệu số? Cần những điều kiện gì để dữ liệu số được tạo lập nhanh-chuẩn xác và được khai thác hiệu quả cho tăng trưởng, phát triển? Chương trình hôm nay góp phần diễn giải cụ thể nội dung này.

Tác giả : Thu Trang VOV1

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: