logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:49 19/8/2023
Làm gì để nâng cao hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam? (19/8/2023)

VOV1 - Trí thức Việt Nam- đội ngũ lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, thì hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xác định là một trong những trách nhiệm quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tuy vậy, ở giai đoạn mới, khi đất nước đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội thì hoạt động này cần tiếp tục được nâng cao- đúng như tinh thần của Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định là “Phải thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”. Vậy làm gì để nâng cao hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện của đổi ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam?- Đây là nội dung được đi sâu phân tích và bàn luận trong chương trình ĐỐI THOẠI hôm nay.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: