logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:49 11/6/2022
Dựa vào nhân dân, lắng nghe nhân dân để xây dựng Đảng-những vấn đề đặt ra hiện nay

VOV1 - Một trong các giải pháp xây dựng Đảng đó là việc dựa vào nhân dân, động viên và khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức chú trọng. Đặc biệt đối với công tác tự phê bình và phê bình, Người căn dặn việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên, cấp trên phê bình chưa đủ, đồng chí đồng sự phê bình chưa đủ, phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa thì sự phê bình mới hoàn toàn…Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nhấn mạnh và khẳng định “Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” nay đã trở thành nguyên tắc quan trọng đòi hỏi sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 cũng nêu rõ: “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với các cấp uỷ đảng về mọi mặt- nhất là công tác cán bộ”. Vậy trong thời gian qua chúng ta đã và đang thực hiện vấn đề này ra sao? Làm thế nào để nhân dân tham gia góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng tốt hơn- Đây là nội dung được bàn luận trong Chương trình Đối thoại với sự tham gia của hai vị khách mời là Giáo sư- Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Phó giáo sư- Tiến sĩ Bùi Thị An. Đại biểu Quốc hội khóa 13.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: