logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:36 23/11/2023
Tăng cường chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn điện tử (23/11/2023)

VOV1 - Hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản thuế ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào khi bạn mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc đơn vị, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế. Vậy, quy trình thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện ra sao? Doanh nghiệp cần chú ý những điểm gì để được hoàn thuế giá trị gia tăng? Nếu gian lận trong hoàn thuế sẽ bị xử lý như thế nào? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có chủ đề: “Tăng cường chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn điện tử” với sự tham gia của bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế, Tổng cục thuế.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: