logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 21:5 19/9/2022
Giáo dục nghề nghiệp nỗ lực góp phần phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội (19/9/2022)

VOV1 - Thị trường lao động nước ta phát triển chưa đủ mạnh: chưa tạo được việc làm theo hướng bền vững và đang mất cân đối cung cầu ở nhiều khu vực, ngành nghề - chưa thể giải phóng nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố … thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm “xây dựng và phát triển thị trường lao động Việt Nam linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội”. Với vai trò quản lý, điều hành hoạt động đào tạo gần 85% nhân lực cho khối ngành sản xuất, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đang có những chương trình hành động, góp phần vào nỗ lực chung này. Chương trình hôm nay, ông Đào Trọng Độ - Vụ trưởng Vụ đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thông tin chi tiết.

Tác giả : Thu Trang VOV1

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
00h00-04h45 Nhập hệ VOV3
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: