logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:44 23/5/2021
Lá phiếu gửi niềm tin (23/5/2021)

VOV1 - Hôm nay là ngày trọng đại của đất nước, ngày bầu cử QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ gửi trọn niềm tin, chọn ra người tài đức, vì dân, vì nước. Đó vừa là quyền lợi, cũng là nghĩa vụ của cử tri với đất nước. Diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị quan trọng, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mục đích ý nghĩa lớn lao đó, ngày hôm nay, dù có bận công việc gì thì quý vị cũng nhớ đừng ai vắng mặt tại các điểm bầu cử, bởi quý vị có vai trò rất quan trọng vào thành công của ngày bầu cử hôm nay. Những lá phiếu của quý vị sẽ quyết định đến vận mệnh và tương lai của đất nước trong 5 năm tới.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: