logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:44 2/2/2023
Tuyển sinh 2023: Phương án xét tuyển giữ ổn định như năm ngoái (02/1/2023)

VOV1 - Động lực nào cho kinh tế Việt Nam năm 2023
- Quản lý thị trường thành phố Hà Nội: Thành lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất các cây xăng trên địa bàn thành phố
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở Đà Nẵng, thực hiện tốt phương châm: “Đảng mạnh từ cơ sở”
- Tuyển sinh 2023: Phương án xét tuyển giữ ổn định như năm ngoái

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: