logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:15 27/4/2024
Sửa đổi Luật Công đoàn để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới (27/04/2024)

VOV1 - Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, dự thảo luật Công đoàn sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 trong tháng 5 tới và thông qua tại kỳ họp thứ 8. Việc dự án luật sớm được ban hành là nhằm kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 02- của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và bảo đảm triển khai đồng bộ với các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
06h28-06h30 Quảng cáo
10h55-11h00 Quảng cáo
11h05-11h50 Khởi nghiệp
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
14h50-15h00 Câu chuyện QT
15h00-15h15 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 Alo VOV1
16h00-17h00 Theo dòng TS
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: