logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 8:16 31/1/2023
Nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm toán Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (31/1/2023)

VOV1 - Theo đánh giá của UBTV Quốc hội, trong năm 2022, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện tốt vai trò kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công, đưa ra những đánh giá, chỉ rõ những bất cập, hạn chế, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đưa ra những kiến nghị xử lý tài chính, chỉ rõ những bất cập, những lỗ hổng về cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực công. Bên cạnh kiểm toán thường xuyên, năm 2022, KTNN thực hiện thành công kiểm toán Chuyên đề Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ. Đây là vấn đề được đại biểu QH và cử tri rất quan tâm. Qua kiểm toán, KTNN đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng các nguồn lực cho phòng, chống dịch. Đặc biệt, năm 2022, lần đầu tiên KTNN có báo cáo Quốc hội ý kiến về chủ trương đầu tư đối với 5 dự án quan trọng quốc gia. Các ý kiến của KTNN được Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2023, trong bối cảnh đất nước đang tập trung cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều chương trình, nhiệm vụ cấp bách đặt ra…, nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng càng cấp thiết. Câu chuyện Thời sự hôm nay, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Hà Thị Mỹ Dũng, sẽ trao đổi về chủ đề “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm toán Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
06h28-06h30 Quảng cáo
07h00-08h30 Theo dòng TS
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
08h35-08h40 Quảng cáo
08h50-8h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h05-14h50 Khởi nghiệp
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: