logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 22:31 18/9/2023
Diễn đàn kinh tế - xã hội 2023: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng (19/9/2023)

VOV1 - Hôm nay (19/9), khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023. Diễn đàn do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Thành công của những lần tổ chức trước là cơ sở để các nhà tổ chức sự kiện đưa ra chủ đề cho Diễn đàn Kinh tế- xã hội Việt Nam lần này là: “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”, nhằm góp phần làm rõ diễn biến của nền kinh tế, tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2024 và giai đoạn tiếp theo. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có thêm góc nhìn về Diễn đàn Kinh tế-xã hội Việt Nam năm nay.

Tải file

Bài liên quan

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: