logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:38 30/5/2024
Cần bảo đảm điều kiện khả thi và tránh cách hiểu khác nhau khi luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm (30/05/2024)

VOV1 - Ngày 27/5 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79 về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Theo đó, Chính phủ đã có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội cho phép các văn bản luật này có hiệu lực sớm hơn so với hiệu lực được quy định trong các luật này khi đã được thông qua.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: