logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:39 20/10/2020
Ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (20/10/2020)

VOV1 - Hôm nay, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chính thức được công bố để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Mục đích là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước trong những năm tới. Những ý kiến xác đáng, trách nhiệm sẽ được Đảng ta trân trọng tiếp thu để hoàn thiện hơn các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Bình luận của Biên tập viên Nghiêm Hùng, qua giọng đọc của Phát thanh viên Hoàng Sang.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h50-05h59 Quảng cáo
06h28-06h30 Quảng cáo
09h10-09h15 Chuyên mục
09h15-10h00 Đối thoại
11h45-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h00-13h45 Âm nhạc 168h
13h45-14h00 A lô, VOV1
17h00-17h50 Nhịp sống
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
20h59-21h00 Báo giờ
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
24h00-04h00 Nhập hệ VOV1
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: