logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 7:3 9/7/2024
Qui định 144 - nền tảng để xây dựng Đảng ta ngày càng Đạo đức - Văn minh (09/07/2024)

VOV1 - Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Quy định được xem là nền tảng lý luận giúp cán bộ, đảng viên chủ động đối mặt và vượt qua thử thách, đề cao danh dự, giữ gìn đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tâm tận lực phục vụ đất nước, nhân dân.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h00-5h10 Rao sóng
5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h55 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
16h00-17h00 Theo dòng TS
17h50-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h00-19h05 Bản tin TS
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: