logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:54 4/6/2021
Loạt bài

VOV1 - Biển, đảo Việt Nam là không gian sinh tồn bao đời của người Việt, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, tuyến phòng thủ hướng Đông của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế biển. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định: “Nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững”. Các thế hệ người Việt vẫn đang tiếp nối, phát huy lời thề giữ biển từ ngàn năm trước, với ý chí kiên quyết, sẵn sàng hy sinh để giữ vững từng thước biển, mép nước chủ quyền của Tổ quốc. Đây cũng là nội dung loạt bài với nhan đề “Tự cường để giữ biển” của nhóm PV Thu Lan, Hà Phương và Hương Lan. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề: ‘Biển đảo là máu thịt Tổ quốc”.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

00h00-04h00 Nhập hệ VOV3
05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
08h30-08h35 Bản tin VH-XH
8h35-8h40 Quảng cáo
08h50-08h55 Quảng cáo
09h35-09h40 Quảng cáo
09h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h35-11h50 Kết nối 54
11h50-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: