logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 0:0 11/3/2016
Phòng chống tham nhũng - điểm nghẽn cần tháo gỡ (12/3/2016)

VOV1 - Với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn và tội phạm tham nhũng, những năm qua Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết; hệ thống văn bản pháp luật từ Luật đến các nghị định, thông tư về phòng, chống tham nhũng cũng được Chính phủ, các Bộ, ngành xây dựng. Những Chỉ thị, Nghị quyết và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được vận dụng vào thực tiễn đã góp phần quan trọng xây dựng thể chế, phát triển đất nước. Nhưng, theo đánh giá của Trung ương và các ngành chức năng, thực trạng tham nhũng vẫn còn rất nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. Mà một trong những cái khó để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt được yêu cầu như mong muốn lại chính từ cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
5h59-06h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: