logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 9:57 26/4/2023
Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới (26/4/2023)

VOV1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất” của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trước lúc ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá của nhân loại, trong đó tư tưởng về đổi mới sáng tạo được coi là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh, là linh hồn, giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Đối mới sáng tạo được hình thành từ rất sớm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm con đường mới, bằng phương pháp mới để cứu nước, cứu dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo đang được vận dụng xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà ở mọi mặt của đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng chúng tôi bàn về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới”.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h50-05h59 Quảng cáo
06h28-06h30 Quảng cáo
9h15-10h00 Đối thoại
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h00-13h30 CLB âm nhạc
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 A lô, VOV1
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
23h30-24h00 Nhịp sống
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: