logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 10:52 20/12/2023
Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng (20/12/2023)

VOV1 - Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa 13 của Đảng đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trên mọi lĩnh vực. Có thể thấy, đất nước ta bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thách thức, việc thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tập trung phát triển kinh tế là một thách thức không hề đơn giản. Thế nhưng, với quyết tâm chính trị cao, kiên định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Đảng, Nhà nước đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sáng suốt, đúng đắn, hiệu quả. Xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu, cũng là chiến lược lâu dài của Đảng ta.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, mục tiêu này được đặc biệt quan tâm lãnh đạo. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 theo dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức bên cạnh những thời cơ, thuận lợi. Vậy, đâu là thời cơ, thách thức? Đâu là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng bàn luận câu chuyện này.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
6h28-6h30 Quảng cáo
8h35-8h40 Quảng cáo
8h50-8h55 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h40-13h45 Quảng cáo
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: