logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 19:24 4/1/2021
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa: Nền tảng sức mạnh con người Việt Nam (04/01/2021)

VOV1 - Cùng với những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua (2016 – 2020), lĩnh vực văn hóa cũng được quan tâm phát huy, tạo những dấu ấn rõ nét. Nhiều loại hình, sản phẩm văn hoá phát triển đa dạng, các giá trị văn hoá truyền thống và di sản được kế thừa, bảo tồn, phát huy. Tuy nhiên, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng nêu lên thực tế lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chưa có nhiều đột phá, đòi hỏi cần phải được quan tâm để tiếp tục phát huy giá trị nền tảng sức mạnh con người Việt Nam.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
14h55-15h00 Quảng cáo
15h45-16h00 Kịch
16h40-16h45 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
19h00-19h05 Quảng bá
19h30-20h00 Kịch
23h35-23h55 Tiếng thơ
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: