logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 19:24 4/1/2021
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa: Nền tảng sức mạnh con người Việt Nam (04/01/2021)

VOV1 - Cùng với những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua (2016 – 2020), lĩnh vực văn hóa cũng được quan tâm phát huy, tạo những dấu ấn rõ nét. Nhiều loại hình, sản phẩm văn hoá phát triển đa dạng, các giá trị văn hoá truyền thống và di sản được kế thừa, bảo tồn, phát huy. Tuy nhiên, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng nêu lên thực tế lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chưa có nhiều đột phá, đòi hỏi cần phải được quan tâm để tiếp tục phát huy giá trị nền tảng sức mạnh con người Việt Nam.

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h50-05h59 Quảng cáo
06h28-06h30 Quảng cáo
9h15-10h00 Đối thoại
11h05-11h10 Quảng cáo
11h50-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h00-13h30 CLB âm nhạc
15h15-15h20 Quảng cáo
15h50-16h00 A lô, VOV1
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
23h10-23h15 Rao sóng
23h30-24h00 Nhịp sống
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: