logovov
BAN THỜI SỰ VOV1
Cập nhật : 16:17 5/12/2023
Vùng 3 Hải quân luyện giỏi, rèn nghiêm, vững vàng bảo vệ biển đảo (05/12/2023)

VOV1 - Vùng 3 Hải quân có nhiêm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển suốt chiều dài 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, trong đó có nhiều khu vực đảo và quần đảo tiền tiêu giữ vị trí chiến lược quan trọng. Để bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công, Vùng 3 luôn coi trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, nhất là yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, phương án tác chiến cụ thể. Từ yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ, thông qua các hội thi, hội thao đã phản ánh đúng thực chất công tác huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu của Vùng. Năm 2023, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức và tham gia nhiều hội thi, hội thao từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả, thiết thực trong từng nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. PV Thu Lan phản ánh:

Tải file

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
06h28-6h30 Quảng cáo
08h35-8h40 Quảng cáo
9h35-9h40 Quảng cáo
9h55-10h00 Quảng cáo
10h00-10h05 Bản tin TS
10h05-10h10 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h05-11h10 Quảng cáo
11h54-11h59 quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h05-13h20 Mùa vàng (PL)
13h40-13h45 Quảng cáo
14h00-14h05 Bản tin TS
15h15-15h20 Quảng cáo
15h55-16h00 Quảng cáo
17h50-17h59 Quảng cáo
17h55-17h59 Quảng cáo
18h57-19h00 Quảng cáo
19h05-19h10 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
23h10-23h15 Rao sóng
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: