BAN THỜI SỰ VOV1
logovov
LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 13/6/2024
Xem ngày khác

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
4h45-4h50
Nhạc mở đầu-Quốc ca
 
4h50-5h00
Nhạc hiệu-Nhạc thể dục
 
5h00-5h10
Rao sóng
 
5h10-5h20
Bản tin đầu ngày- Thời tiết
 
5h20-5h50
Mùa vàng
 
5h50-5h55
Quảng cáo
 
5h55-5h59
Chương trình đệm-Quảng bá
 
5h59-6h00
Báo giờ-Logo
 
6h00-6h28
Thời sự sáng
 
6h28-6h30
Quảng cáo
 
6h30-7h00
Quân đội nhân dân
 
7h00-8h30
Theo dòng thời sự
 
8h30-8h35
Bản tin VH-XH
 
8h35-8h40
Quảng cáo
 
8h40-8h50
10 phút sự kiện luận bàn
 
8h50-8h55
Quảng cáo
 
8h55-9h00
Chương trình đêm-Quảng bá
 
9h00-9h15
Bản tin thời sự
 
9h15-9h30
Dòng chảy kinh tế
 
9h30-9h35
Bản tin pháp luật
 
9h35-9h40
Quảng cáo
 
9h40-9h55
CP với người dân
 
9h55-10h00
Quảng cáo
 
10h00-10h05
Bản tin thời sự
 
10h05-10h10
Quảng cáo
 
10h10-10h25
Dân tộc và phát triển
 
10h25-10h30
Quảng cáo
 
10h30-11h00
Vì an ninh Tổ quốc
 
11h00-11h05
Bản tin thể thao
 
11h05-11h10
Quảng cáo
 
11h10-11h25
Xã hội chuyển động
 
11h25-11h30
Chương trình đệm
 
11h30-11h35
Bản tin kinh tế
 
11h35-11h50
Xây dựng Đảng (PL)
 
11h50-11h59
Quảng cáo
 
11h59-12h00
Nhạc top- Báo giờ
 
12h00-12h57
Thời sự trưa
 
12h57-13h00
Quảng cáo
 
13h00-13h05
Bản tin nông nghiệp
 
13h05-13h20
Mùa vàng (phát lại)
 
13h20-13h25
Quảng cáo
 
13h25-13h40
Dòng chảy kinh tế (PL)
 
13h45-14h00
Biển đảo Việt Nam (PL)
 
14h00-14h05
Bản tin TS VH-XH
 
14h05-14h35
Chân dung cuộc sống- Tuần đầu tiên của tháng: Thanh âm ký sự
 
14h35-14h50
Sống chung với biến đổi khí hậu
 
14h50-15h00
TG và Việt Nam (phát lại)
 
15h00-15h15
Bản tin thời sự
 
15h15-15h20
Quảng cáo
 
15h20-15h50
Chuyên gia của bạn
 
15h50-15h55
Chương trình đệm
 
15h55-16h00
Quảng cáo
 
16h00-17h00
Theo dòng TS
 
17h00-17h50
Cuộc sống 365
 
17h50-17h59
Quảng cáo
 
17h59-18h00
Nhạc top-Báo giờ
 
18h00-18h57
Thời sự chiều
 
18h57-19h00
Quảng cáo
 
19h00-19h05
Bản tin TS
 
19h05-19h10
Quảng cáo
 
19h10-19h25
CP với người dân (PL)
 
19h25-19h40
XH chuyển động
 
19h40-19h55
Dân tộc và phát triển (PL)
 
19h55-20h00
Quảng cáo
 
20h00-20h30
Vì An ninh Tổ quốc
 
20h30-20h59
Chuyên gia của bạn (phát lại)
 
20h59-21h00
Nhạc top-Báo giờ
 
21h00-21h30
Quân đội nhân dân
 
21h30-21h58
Thời sự đêm
 
21h58-22h00
Quảng cáo
 
22h00-23h00
Thức cùng VOV
 
23h00-23h10
Bản tin cuối ngày
 
23h10-23h15
Rao sóng
 
23h15-23h25
TG và Việt Nam (PL)
 
23h25-23h30
Chương trình đệm
 
23h30-24h00
Hộp thư âm nhạc
 
00h00-04h45
Nhập hệ VOV3-Ca nhạc
 Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)